Rozhodovat se je pro mě snadné

Pracovní úspěchy

 

Úspěšná kariéra je velkým problémem pro mnoho lidí. Vždycky však můžete mít dobré zaměstnání, když změníte způsob myšlení ohledně své práce. Práce vám nikdy nepřinese uspokojení,pokud nesnášíte své zaměstnání a svého šéfa nemůžete ani vyvstát. Jak strašné utvrzení to je. S takovým přesvědčením a postojem pro vás bude nemožné k sobě přitáhnout lepší zaměstnání. Pokud chcete mít z času stráveného v práci potěšení, musíte změnit způsbo svého myšlení. Pevně věřím, že každý člověk, místo a věc v pracovním prostředí by mělo být požehnáno láskou.

Začněte u současného zaměstnání: utvrdte se v tom, že jde o odrazový můstek k lepší pozici.

V současném zaměstnání jste na základě toho, v co jste věřili v minulosti. Přitáhli jste jej způsobem svého uvažování. Možná, že jste svůj postoj vůči zaměstnání pochytili od svých rodičů. Na tom ale nezáleží – své myšlení můžete změnit ted hned. A tak s láskou požehnejte jak svému šéfovi, tak svým spolupracovníkům, místu, budově, výtahům nebo schodům, kancelářím, nábytku a každému zákazníkovi. To ve vás vytvoří láskyplnou atmosféru a okolí bude reagovat.

 

Nikdy jsem nepochopila logiku znevažování druhých v práci a nadávání jim. Pokud jste vlastníky, manažery nebo vedoucími, jak můžete očekávat, že zaměstanci budou odvádět ty nejlepší výkony, když jsou vystrašení nebo naštvaní? Všichni chceme být ocenováni, uznáváni a povzbuzováni. Když zaměstnance podporujete a respektujete je, budou odvádět nejlepší výkony.

Prosím, nevěřte tomu, že je těžké sehnat práci. Může to platit pro mnoho lidí, ale nemusí to platit pro vás. Potřebujete jenom jedno zaměstnání a vaše vědomí vám potom ukáže cestu. Nevěřte ve strach. Když uslyšíte o negativních trendech v obchodě nebo v ekonomice, hned se utvrzujte: „To může být pravda pro někoho, ale ne pro mě. Mně se vždycky daří bez ohledu na to, kde se nacházím anebo co se děje.“   

 

Lidé se mě často ptají na to, jak se nejlépe utvrzovat, aby jejich vztahy na pracovišti byly bezproblémové. Ve skutečnosti je to pro mnoho lidí v životě opravdu závažný problém. Jsem si opravdu vědoma toho, že to, co ze sebe vydávám, mi okolí mnohonásobně vrací. A to platí všude, včetně pracoviště. V zaměstnání je důležité si uvědomit, že každý zaměstnanec (a zaměstnavatel) je přitahován láskyplným chováním, poněvadž je na tomto místě v tomto okamžiku z boží vůle. Božská harmonie nás všechny prostupuje, a my tak můžeme plynout na jejích vlnách společně a být při tom produktivní a štastní.

 

Neexistují problémy, kter0 nelze vyřešit. A neexistují ani otázky, na které nejsou odpovědi. Je na vás, zda si vyberete dát se cestou, která vede k božímu řešení všech sporů, jež se zdánlivě objevují. Ochotně se poučte z každého střetu nebo nedorozumění, ke kterému dojde. Je důležité zbavit se obvinování a obrátit se do svého nitra, kde se nachází pravda. A budte ochotni se zbavit všech vzorů, které může obsahovat vaše vědomí a které přispěly k vaší současné situaci.

Víte, že slavíte úspěch ve všem, do čeho se pustíte. Jste inspirovaní a produktivní. Druhým sloužíte ochotně a s potěšením. Božská harmonie převládá jak uvnitř vás, tak kolem vás a tak je tomu také u každého člověka na vašem pracovišti.

 

Pokud máte svou práci rádi, ale cítíte, že za ni nedostáváte dobře zaplaceno, pak své nynější výplatě s láskou požehnejte. Když vyjádříte vděk za to, co máte nyní, způsobíte, že se váš příjem bude zvyšovat. A tak prosím vás, už nikdy si nestěžujte na svou práci a na spolupracovníky. Tam, kde se nyní nacházíte, vás přivedlo vaše vědomí. Změna vědomí vás může přenést k lepší pozici. Vy to dokážete!

 

Existuje několik pomůcek, s jejichž přispěním můžete během pracovního dne uvolnovat své napětí. Zde jsou některé moje návrhy:

 

1. Než jdete do práce, udělejte si každý den toto jednoduché cvičení: Pohodlně se posadte a soustředte se na svůj dech. Když si všimnete toho, že myslíte na něco jiného, laskavě svou pozornost obratte zpět na dýchání. Vyčlente si denně aspon deset až patnáct minut a setrvejte tuto dobu v tichu. Není na tom nic složitého.

 

2. Napište si nebo vytiskněte tento utvrzovací výrok a dejte jej na takové místo, abyste na nej v práci každý den viděli:

 

„Moje zaměstnání je poklidné jako nebesa. Žehnám své práci láskou. Svou lásku vkládám do každého rohu a moje práce na to láskyplně odpovídá srdečností a pohodou. Jsem vyrovnaný (á).“

 

Když začnete myslet na svého šéfa, řekněte si tuto utvrzovací větu:

 

„Dávám jen to, co si přeji, abych dostal. Moje láska k druhým a to, že je přijímám, se odráží zpátky každý den.“

 

Nenechte se omezovat běžným myšlním. Váš život se může naplnit láskou a radostí, protože vaše práce je boží vnuknutí. Nezapomente si každý den, než jdete do práce, říci:

 

„Bez ohledu na to, kde právě jsem, jediné, co existuje, je neomezené dobro, neomezená moudrost, neomezená harmonie a neomezená láska.“ opakovani

 

/////Síla utvrzování se Louise L. Hay

Blahobyt

UTVRZOVACÍ VÝROKY

 

Radost, kterou prožívám, mi umožnuje využívat své nadání a schopnosti. Jsem za toto zaměstnání vděčný (á).

 

Když se ráno vzbudím, naplánuji si hezký den. Moje očekávání ke mně přitahuje pozitivní zážitky.

 

Hledá si mě dokonalé zaměstnání. Nyní se scházíme.

 

Rozhodovat se je pro mě snadné. Vítám nové nápady a co řeknu, to dodržím.

 

Opravdu věřím, že jsme zde proto, abychom si vzájemně žehnali a měli ze sebe navzájem prospěch. Toto přesvědčení uplatnuji při všech svých interakcích.

 

V zaměstnání se se spolupracovníky vzájemně povzbuzujeme, a díky tomu rosteme a jsme úspěšní.

 

Volím zdravou stimulaci. Během přestávek v zaměstnání hovořím s druhými pozitivně a soucitně naslouchám.

 

Před ostatními se hovoří lehce. Důvěřuji si.

 

Když v práci narazím na problémy, nebojím se požádat o radu.

 

V zaměstnání vytvářím dobrou pohodu. Uvědomuji si existenci zákonů, které řídí vesmír, a já se snažím s nimi žít ve shodě v každé oblasti svého života.

 

Vím, že když v práci odvádím své nejlepší výkony, budu odměněn mnoha různými způsoby.

 

Omezení jsou pouze možnosti k růstu. Užívám jich jako odrazových můstků k úspěchu.

 

Všude jsou příležitosti. Leží přede mnou nepřeberné množství možností.

 

Když nastane doba pro změnu zaměstnání, ideální pozice se sama přihlásí.

 

Jsem hvězdou ve svém vlastním filmu. Jsem rovněž autorem a režisérem. Vytvářím pro sebe v zaměstnání báječné role.

 

Svěřené úkoly zvládám snadno a na oplátku se mi dostává uznání.

 

Spolupráce je součást smyslu života. Miluji lidi, s nimiž spolupracuji.

 

Zasloužím si mít úspěšnou kariéru a nyní ji přijímám.

 

Každý, s nímž dnes přijdu v zaměstnání do styku, má na srdci moje blaho.

 

Moje práce mi umožnuje rozvinout můj potenciál v plné míře. Vše, do čeho se pustím, se mi daří.

 

Daří se mi povzbuzovat druhé a dávat jim pozitivní odezvu.

Mám neomezené možnosti. Čeká na mě pouze to dobré.

 

Je mi potěšením pobývat na svém pracovišti. Mezi mými spolupracovníky vládne vzájemná úcta.

  

Radost, kterou nacházím ve své práci, se odráží na mém celkovém štěstí.

 

Kniha: Zdroj: Síla utvrzování se Louise L. Hay