Schopnost překvapit protivníka je ve válce klíčem k vítězství

 Jeden čínský mudrc hovoří o strategii bojovníka světla:

   „Snaž se, aby si tvůj nepřítel myslel, že se mu nedostane velké odměny, rozhodne-li se na tebe zaútočit; zchladíš tak jeho zápal!

   Nestyď se dočasně z bitvy vzdálit, jestliže zjistíš, že nepřítel je silnější; důležitější než jedno střetnutí je konec války.

 Nestyď se však také předstírat slabost, budeš-li dost silný; nepřítel zapomene na opatrnost a zaútočí předčasně.

  Schopnost překvapit protivníka je ve válce klíčem k vítězství.“

 

Zdroj: Kniha: Paulo Coelho  Rukovět bojovníka světla