Sedlák, pes jeho a had

 Sedlák, pes jeho a had

Sedlák maje zapotřebí na trh jíti, zanechal doma v kolébce malého dítěte, jediné svému psu bystré jeho ostříhání nakázal.

Sotva sedlák poodešel, přilezl had, otočil se okolo kolébky a chtěl dítě uštknouti, ale pes rychle přiskočí a jedovatého hada překousne. V tom potýkání převrhne se kolébka, a když se zase sedlák navrátí, hned při vkročení do sednice zkázu tu uzří a nedaleko odtud psa s krvavou tlamou spatří.

Prchlivost jej pojme a zvolá: „Bídníče, tys měl dítě stražit, a sáms ho umořil?“ Popadne sekeru a psa zabí.

Ale jak se ulekne, když kolébku zdvihne a již oplakané dítě nepoškvrněné nalezne a vedle něho usmrceného hada vidí. Nyní teprv věděl, co se stalo; a velice oplakával vraždu, kterouž nad svým nejvěrnějším přítelem a služebníkem spáchal.

Naučení

Chran se před prchlivostí! Mnohdy se ti zdá být spravedlivé a užitečné, co v prchlivosti spácháš, a přece je to vždy velmi nespravedlivé a škodné.