Sex, láska a vůle

 

Sex, láska a vůle

 

Jsou chvíle, kdy vy i váš partner jste v takovém rozpoložení, že nemáte chut se milovat – jste bud unaveni, nebo máte jiné důvody, proč netoužíte po sblížení. Předtím, než se pustíte do sáhodlouhých diskuzí (které někdy partnerské problémy jen vyhrotí), zkuste se aspon trošičku přinutit – vědomě se přimět – k milování, a to i tehdy, když na to nejste zcela naladěni.

Podle ortodoxní židovské tradice se v pátek večer, na počátku sabbatu, od muže očekává, aby potěšil svou ženu i po sexuální stránce. Pokud by tomu bránily jedině výše uvedené problémy, partneři je snáze překonají. Třebaže je tento zvyk na úkor přirozenosti a popírá spontánní chování, je v něm ukryta veliká moudrost; milující manželé se sbližují na konci pracovního týdne, aby si připomněli hezké chvíle a aby upevnili svůj svazek. Určitě cítíte ten rozdíl v porovnání se zvyklostmi milovat se jen tehdy, když se vám opravdu chce.

 

Je běžné vynakládat svou vůli v období, kdy si odpíráme sex – kdy jsme k tomu donuceni vnějšími okolnostmi, kdy se musíme ovládat, držet se na uzdě, abstinovat nebo dodržovat celibát. Vůli však můžeme uplatnit i ve spojení s tantrou za účelem rozvinutí plné sexuální aktivity, a to i tehdy, nejsme-li si tak docela jisti, jestli o sex vůbec stojíme. Intimní styk má mnoho podob a zahrnuje mnoho stavů od snahy například dodat partnerovi odvahu, utěšit ho nebo prostě jen mít pohlavní styk. Intimní styk je rovněž ideální pro vyznání vzájemné lásky, povzbuzení citů, či jako projev vzájemné náklonnosti.

 

Občas býváme podrážděni nebo znepokojeni tím, co náš partner řekl, nebo udělal, a po fyzickém kontaktu s ním nijak netoužíme. Pokud je partnerův vztah k vám nekonfliktní, pak on sám si k vám najde cestu ve snaze najít lásku, náklonnost nebo prostě jen za účelem tělesného uspokojení. Místo odmítnutí byste měli zburcovat svou vůli a s pochopením ho přijmout – vzpomente si na důvody, proč jste se kdysi dali dohromady.

Tento milující postoj nemusí bezpodmínečně vyvrcholit pohlavním stykem, ale v každém případě působí jako balzám na emocionální trhliny a nabízí tolik potřebné ujištění o lásce a vzájemné náklonnosti. Určitě si vybavíte chvíle, kdy na intimní sbližování nemáte náladu, a přitom vás partner si přeje styk nebo ho očekává. Ruku na srdce, kolikrát je i oboustranně chtěný pohlavní akt dokonalý, vzájemný, úplný a oba partneři ho dokáží prožít naplno?  

 

Láska možná vede k sexuálnímu styku, ale sexuální styk má tu moc, že dokáže rozdmýchat lásku. Proto i když se zrovna necítíte připraveni k intimnímu sbližování a váš partner po něm touží, dostanete za svou vstřícnou odpověd na jeho otázku, proč se právě této intimní činnosti říká pomilovat se. Čas od času je dobré pomilovat svého partnera a nemyslet hned na to, zda i nám se to bude bezezbytku líbit. Na tento akt lze pohlížet jako na jinou formu náklonnosti, kterou svému partnerovi prokazujeme.

Když je důvod, klidně se pohádejte. Vždycky však dejte věci do pořádku, vzájemně se aspon dotkněte, obejměte se nebo sbližte jinou formou, i kdybyste k tomu měli vynaložit svou vůli. Časem, jak sami uvidíte, se tak mezi vámi začne vytvářet nové, mnohem pevnější pouto. Spřízněné duše se nehledají, ale musejí si vzájemně vycházet vstříc.

 

Zdroj: Kniha: Dan Millman     Dvanáct bran na cestě k osobnímu růstu