Silové zvíře - medvěd

Totemové (silové) zvíře:

 Medvěd

 

Na konci roku se medvěd uchýlí zpět do své jeskyně a usne dlouhým spánkem. Stáhne se vnitřně do sebe samotného a vstoupí do velké prázdnoty, ve které panuje ticho. Tady poznává, učí se a zpracovává. Dlouhou dobu bude nyní žít ve světě snů, než se zjara znovu probudí.

Takovouto cestu volí také někdy šamané, když  hledají odpovědi a nenaleznou je ve světě kolem sebe.

Medvědí síla nás učí, jak pozorováním sama sebe obdržet odpovědi na naše otázky. Ukazuje nám, jak všechny odpovědi leží přímo v nás samotných. Je velmi důležité, abychom se občas odtrhli od hlasitého, hektického světa a ponořili se do ticha, které je nejlepším mistrovským učitelem. Medvěd nás chce upamatovat na to, že náš život je vybudován našimi předky a život našich předků opět vybudován životem jejich předků a tak dál. Naše děti, my sami a naši předkové kráčíme po stejné cestě. Lakotští Indiáni říkají: „Mitakuye owasin“, což znamená „Všichni jsme společní příbuzní.“

 

Medvědí energie je přijímací a proto ženská. Je stejnou měrou intuitivní, jakožto i plná síly. Jsme neustále zdržováni od toho, abychom rozpoznali naše skutečná přání a abychom se vydali za jejich splněním. Medvěd však varuje též předtím, neztratit se uprostřed toku svých myšlenek a neztratit celkový pohled na věci kolem sebe. Nabádá nás k tomu, abychom uměli rozlišit stav klidu a osamocení a neztratili přitom kontakt s realitou.        

 

Medvědí poselství: Hledej sám v sobě správné odpovědi!

Symbol: jeskyně, listy.

Element: země.

Kámen: magnetit.

Denní doba: večer.

Roční doba: zima.

Barva: hnědá, šedá.

Jako amulet chrání před: slabostí a bezúčelností.

Jako talisman přináší: sílu a přehled.