Strážce východu, západu, jihu a severu

 Vzývání čtyř strážných ochránců domova

 

Existují čtyři symboličtí strážci, které Čínané s velkou oblibou umístují ve svých domovech. V čínských legendách jsou známi jako čtyři nebeští králové a v tibetských buddhistických příbězích jako čtyři ochránci dharmy. Tito strážcové pohlcují pokušení a škody působené duchy, kteří přicházejí ze čtyř světových stran. Máte-li je doma, zamezuje to škodám způsobovaným duchy a bytostmi z jiných dimenzí – nemocem, nehodám a poranění obyvatel.

 

Jak pomáhají čtyři ochránci

Čtyři nebeští strážci vás ochranují před ubližováním sobě samým, jež je zpravidla důsledkem špatných skutků, jako je zabití, krádež a nečestné či zlovolné jednání. Proto se o nich hovoří jako o ochráncích dharmy. Chrání nás před špatnými a negativními stránkami nás samotných. Tito strážci mají v rukou symbolické nástroje své činnosti a každý z nich se stará o jednu ze čtyř světových stran.

 

Strážce východu: Mo-li-ting třímá kouzelný meč se slovy „země, voda, ohen a vítr“ na čepeli. Jeho meč je z kovu, aby přemohl čchi dřeva přicházejícího z východu. Je třeba ho postavit tváří k východu.

 

Strážcem západu je Mo-li-chaj. Má v ruce čtyřstrunnou mandolínu, která při hře způsobuje, že z nebe padají velké ohnivé koule a ničí kovovou energii západu. Musí stát tváří k západu.

 

Strážcem jihu je Mo-li-chung,který nese kouzelný deštník. Když jej otevře, způsobí naprostou tmu a uhasí ohnovou energii jihu. Může také rozpoutat příbojové vlny a zemětřesení, schopné zničit všechny záporné síly. Má být obrácen tváří k jihu.

 

Strážce severu se jmenuje Mo-li-šou. V jedné ruce má perlu a ve druhé hada. Někdy bývá zobrazován na slonu. Měl by stát tváří k severu, aby překonával špatnou energii přicházející z této strany.

 

Zdroj: Kniha: Lillian Too Feng – šuej      168 způsobů jak dodat harmonii svému domovu