Symboly reiki II.

Symboly reiki II.

 

 Symboly reiki II lze používat i k jiným účelům než striktně jen pro léčení přikládáním rukou či na dálku. Čo-Ku-Rei nakreslete nad jídlem, abyste zvýšili jeho výživnou hodnotu a vzdali za jídlo díky – je možné, že je to vůbec první požehnání, jaké kdy bylo jídlu dáváno. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co se týče kvality nebo čerstvosti jídla, nakreslete nad ním Si-Hi-Ki, jež je očistí. To se vám může hodit třeba na pikniku, když váš bramborový salát je už příliš dlouho venku z ledničky, ale nespoléhejte se jen na reiki. Jestliže se vám něco zdá pochybné kvality, tak to nejezte. Použijete-li oba symboly, proveďte neprve očistu (Si-Hi-Ki), než energii zesílíte (Čo-Ku-Rei).

Čo-Ku-Rei a Si-Hi-Ki vyslané společně čistí rovněž minerály. Použijte neprve Si-Hi-Ki, abyste kámen očistili, a to tak, že kámen či polodrahokam držíte v ruce a vizualizujete nad ním kreslení symbolu. Ponechejte symbol, aby se do kamene ponořil, a tento proces opakujte, dokud nebudete vědět, že už více není třeba. Potom vyšlete stejným způsobem Čo-Ku-Rei, až bude jasný a zářící. Při posílání Čo-Ku-Rei se rozhodněte, k jakému účelu budete minerál používat, a k tomu účelu ho naprogramujte, například pro léčení či ochranu. Minerál nebo polodrahokam může být tímto způsobem naprogramován i k tomu, aby léčil konkrétního člověka. Očistěte a nabijte kámen energií a potom ho předejte člověku, jemuž je určen. K tomuto účelu mohou být používány i jiné předměty než minerály. Má-li předmět nebo kámen sloužit k léčení, přidávám k těmto symbolům i Hon-Ša-Že-Šo-Nen.

Čo-Ku-Rei a Si-Hi-Ki mohou být obdobným způsobem používány i pro léky – aby se zvýšily jejich léčivé schopnosti a snížily nebo eliminovaly možné vedlejší účinky. Dodat na účinnosti bylinným a květinovým esencím můžeme tak, že láhev s nimi držíme v dlaních a vyšleme jim Čo-Ku-Rei. Já si vyrábím své vlastní květinové esence a polodrahokamové elixíry a reiki do nich přidávám při louhování a plnění do lahví.

Neexistuje účinnější pomocník k materializování hojnosti než Čo-Ku-Rei. Při jeho používání se pevně ujistěte, že vaše žádost je zcela pozitivní a v naprostém souladu s etickými principy a že žádáte pouze o to, co si skutečně přejete. Vesmír sestává z hojnosti a vše dobré je k dispozici těm, kteří o to požádají a jsou připraveni přijmout. Přijímání není pro většinu lidí snadné, zejména pro ženy – bylo nám vštěpováno, že si nezasloužíme mít v životě dobré věci, ani o ně žádat. Samozřejmě, že si to zasloužíme. I když mnohé situace, v nichž prožíváme chudobu a nedostatek, jsou karmického původu – a patriarchálního – materializování je schopnost, jíž se lze naučit.

Etika manifestování, obzvláště s tak účinnou pomocí, jakou je reiki, je jednoduchá a jasná. Požádáte-li o něco takovým způsobem, že tím způsobíte újmu někomu jinému, pak je to neetické. Můžete mít peníze a cokoli si přejete bez toho, že byste museli brát někomu jinému. Jestliže něco, co vy považujete za dobré, jakýmkoliv způsobem někomu ublíží, je to neetické. Například, když žádáte o zaměstnání, je neetické požádat o práci, kterou již zastává někdo jiný; požádejte o co nejlepší místo, které je volné.

Většina otázek týkajících se materializování se točí kolem milostných vztahů. Chcete něčí lásku, ale on nebo ona má vztah s někým jiným. Je neetické požádat o to, aby ten vztah skončil, stejně jako o to, aby ten člověk po vás začal toužit. Pozitivní způsob je požádat místo toho o co nejlepší vztah pro sebe bez udání konkrétní osoby. Je rovněž neetické požádat o konkrétního člověka nebo si ho vizualizovat, pokud on s tím nesouhlasí. (V opačném případě je krásné provádět tento obřad společně). Jestliže tuto zásadu ignorujeme, znásilňujeme tím svobodnou vůli, a to může mít karmické důsledky i důsledky pro ten vztah a v tomto životě.

Jeden ze způsobů, jak lze pozitivním způsobem manifestovat vztah, je udělat si seznam vlastností, jaké byste si přáli, aby váš ideální partner měl, a používat tento seznam jako ohnisko soustředění při vizualizaci. Seznam si vytvořte v meditativním stavu, podobně jako když léčíte na dálku. Potom ho vezměte do dlaní a použijte na něj reiki s použitím symbolu Čo-Ku-Rei. Pokud intuitivně cítíte, že tam patří i Si-Hi-Ki a Hon-Ša-Že-Šo-Nen, přidejte je také. Na konci meditace ho položte pod zapálenou svíčku nebo na oltář, pokud nějaký máte. Uschovejte si ho i pro další meditace. Energii mu dodává i provádění tohoto obřadu s přibývajícím Měsícem, od nového Měsíce k úplňku.

Jiný způsob, jak materializovat vztah, je vizualizovat se v radostném, naplňujícím vztahu, ale bez toho, že bychom dali svému partnerovi jméno či konkrétní tvář. Ciťte jeho či její polibek nebo ho držte za ruku. Udržujete tento obraz ve vaší mysli a vyšlete symbol Čo-Ku-Rei nebo dvojici tohoto symbolu – jeden vedle druhého (zdvojené Čo-Ku-Rei). Představujte si ten symbol nakreslený přes obraz. Podobným způsobem můžete materializovat i jiné věci. Chcete-li například nový byt, napište, jaký by měl být. Neomezujete se na to, co si myslíte, že si můžete dovolit; odvažte se. V duchu si sami sebe představte ve svém novém bytě s nájemní smlouvou či klíčem, jež ukazují, že ten byt je váš. Pošlete tomuto mentálnímu obrazu Čo-Ku-Rei nebo zdvojené Čo-Ku-Rei.

Tímto meditativním procesem můžete získat ve svém životě vše, co si jen přejete. Vizualizujte se v těchto obazech, ale jiného člověka do nich smíte vzít pouze v případě, kdy víte, že se tak neděje proti jeho svobodné vůli. Wiccánské pořekadlo varuje: „Dávej pozor, oč žádáš, mohl bys to dostat.“ Požádejte jasně. Představte si přesně, co chcete získat, nikoliv to, co si myslíte, že byste mohli získat. Většina lidí získá příliš málo, protože žádá o příliš málo. Než o něco požádáte, vytvořte si pečlivě obrázek toho, co chcete, a zeptejte se, jak to ovlivní váš další život.

Já při manifestování s oblibou používám slova ujištění volně převzatá z knihy Marion Weinsteinové Positive Magic (Phoenix Publishing, 1981). Je to v současné době jediná kniha na trhu o wiccánské či metafyzické etice a silně ji doporučuji. Tato slova mohou být obměňována, aby se dala použít téměř pro každou situaci; já je formuluji takto: „Žádám o tyto věci nebo jejich ekvivalent nebo něco ještě lepšího, dle svobodné vůle, bez újmy nikomu a ničemu a pro dobro všech.“ Tato slova dávají jakémukoliv manifestování pozitivní záměr a napravují jakékoliv etické chyby, kterých bychom se mohli dopustit. Nenahrazují přímočarou etiku, ale pomáhají.

Si-Hi-Ki má také mnoho použití, daleko více, než se většina léčitelů reiki dozví. Používejte ho například ke zbavení se negativních prvků vašeho chování a zlozvyků – například okusování nehtů či kouření. Vizualizujte je, kdykoli pocítíte neodolatelné nežádoucí choutky. Je nesmírně účinné při odstraňování jakéhokoliv energetického bloku při přímém i dálkovém léčení – například špatně fungující čakry či tělesného orgánu. Tento symbol odstraňuje negativní energii včetně intrúzií. Tam, kde negativní energie nebo model mohou být karmického původu, přidejte i Hon-Ša-Že-Šo-Nen.

Používejte Si-Hi-Ki v rozích a na oknech domu k pročištění energie ve vašem pokoji nebo obydlí. Požehnejte domu tím, že použijete nejprve Si-Hi-Ki k odstranění negativní energie v každé místnosti, potom po celém domě rozmístěte Čo-Ku-Rei, což do  něj vnese a posílí vlastnosti poklidného domova. Některé z těchto vlastností, které můžete vzývat, jsou láska, harmonie, přátelství, prosperita a zdraví. Proveďte tuto očistu také zvenku, kolem domu a na přilehlém pozemku.

Někdy se může ve starším domě udržovat energie někoho, kdo v něm dříve žil. Ten člověk již není naživu, ale jeho energie a podoba v něm stále přebývá. To je to, čemu se říká odhmotněná bytost nebo populárně „duch“.

Pokračování příště

 

Zdroj: Kniha: Diane Stein Průvodce reiki 

  Knihu pro Vás rádi obstarají v osvědčeném, solidním a oblíbeném knihkupectví ZDE, spolu s milým dárkem pro Vás při každém nákupu