Symboly v reiki - SEI HE KI

POZOR!!!! Tento symbol nepoužívat nikdy bez znalosti práce s energií a jejími symboly
SEI HE KI

Čím víc léčím, tím jasněji vnímám, jak každé onemocnění, jež se projeví na fyzické úrovni, má svůj emoční koordinátor. At už je tomu tak, že prvotní příčinou nemoci je určitý emoční stav či prožité trauma, jak postulují Louise Hayová a Alice Steadmanová, anebo zda onemocnění samotné vyvolává příslušné emoce a stav mysli, je podružné. Podstatné je, že nemoc a bolestné emoce jdou ruku v ruce a léčení nemoci znamená rovněž léčení emocí s ní spjatých. Lidský život je plný emoční bolesti, a at už lidé prožívají velká či malá traumata, většinou dostávají od života lekci, že projevovat své city navenek je nežádoucí. Místo toho, aby si dopřáli svoji bolest pocítit a poté ji uvolnili, jejich emoce zůstává uvnitř a nenachází volný průchod, projeví se jako fyzické onemocnění.


Energie reiki proudí tam, kde je jí třeba, na každou úroven fyzického, emočního, mentálního a duchovního těla. Užitim Si-Hi-Ki oslovíme specificky emoční aspekt onemocnění, a to je často klíčem k vyléčení. Bolestné emoce či trauma, které byly uvězněny uvnitř, vyplavou na povrch. Pacient se znovu dostává do kontaktu se svojí bolestí dostatečně dlouho na to, aby ji mohl plně prožít a poté uvolnit. Když emoce z těla odejde, zmizí i fyzické příznaky.
Hněv, frustrace, strach, žal a pocit osamění jsou častější příčinou lidského stonání než jakékoliv bakterie, viry, či selhání některého z orgánů. Maje toto na paměti, používám Si-Hi-Ki při většině léčení.
Stejně jako u lidí i u zvířat je nemoc vnějším projevem emocí, které nedokáží uvolnit jiným způsobem. Cítí a prožívají stejné emoce jako my, lidé. Naši zvířecí společníci jsou náchylnější k frustraci a strachu. U psa, nebo kočky, kteří cítí ke svému pánovi obzvláště silné pouto, se mohou projevit příznaky jeho vlastního onemocnění či projevy stejných emocí, kdy se zvíře za svého pána vlastně obětuje. Berou na sebe práci očištování svých majitelů a jejich domovů od rušivé energie. Prožívá-li rodina krizi, zvíře to může silně ovlivnit a nemusí být v jeho silách tuto negativitu transformovat. Si-Hi-Ki je stejně tak blahodárné k léčení emoční bolesti zvířat jako lidí. Tím, že ji tak účinně uvolnuje, může se nemoc vyléčit.

Si-Hi-Ki má i další použití při léčení, i mimo ně. Lze je invokovat k ochraně a očistě od negativní energie, k uvolnění duchů připoutaných k pozemským záležitostem a ke střežení místností před negativními emocemi, nemocemi a bytostmi. Tato použití Si-Hi-Ki mne nikdo neučil a domnívám se, že již nejsou obecně známa.
Jedná se o další špetku informací, jimž možná hrozí věčné zapomnění. V následující kapitole hovořím více o tom, jak Si-Hi-Ki k těmto i jiným účelům používat. V tomto úvodu k symbolům reiki jsem se zaměřila na jeich základní použití při léčení přikládáním rukou, jak je jíž znáte z kapitoly o reiki I. V tomto kontextu používám SHK při většině léčení, jako pomoci k uvolnění emočního původu onemocnění.
Když člověk začně své emoce uvolnovat, je SHK velice důležité. Snaží-li se dát emocím volný průchod, ale zdá se, že není schopen mluvit ani plakat, tento symbol mu to usnadní. Použít SHK si můžete tak, že je vizualizujete, odříkáváte si v duchu jeho název, kreslíte si jeho symbol jazykem na patře úst nebo je kreslíte rukou ve vzduchu nad tělem léčeného. Víte-li předem, že součástí léčení bude třeba oslovit především emoční záležitosti, můžete SHK nakreslit na počátku léčebné procedury na korunní čakru léčeného.
Invokace SHK zaměřuje léčivou energii do emočního těla a posiluje její účinky. Pomáhá léčenému oslovit emoce týkající se specificky daného problému a co možná nejsnadněji a nejrychleji je uvolnit. Použijte tohoto symbolu jedenkrát při zahájení léčení a/nebo v okamžiku, kdy pocítíte, že je ho třeba. Pokud vám vaše intuice SHK vůbec nepřipomene, předpokládejte, že není v daném případě vyžadováno.
Ve své knize The Challenge to Teach Reiki (New Dimension, 1992), A.J.Mackenzie Clay zveřejnuje SHK zřejmě poprvé. Jeho nákres odpovídá vizuální interpretaci, kterou učili mne. Clay označuje SHK za „aktivaci Zdroje uvnitř nás“. Říká se o něm rovněž, že probouzí a pročištuje energii kundalini, přehodnocuje a mění naše programování a pdovědomě léčí spojitost mysli a těla. Ve své následující knize One Step Forward for Reiki představuje Clay tento symbol spárovaný, tedy dva symboly SHK proti sobě a vertikálně obrácené. Domnívá se, že takto použité SHK integruje levou a pravou hemisféru mozku.
.....
S tím, jak se staré emoce uvolní (emoční tělo, Si-Hi-Ki) a přetvoří scény (mentální tělo, HSZSN), se clověk hne z místa.


Zdroj: Kniha: Diane Stein Průvodce reiki