Tělo jako symbol I.

Tělo jako symbol

 

Jak myslíme, tak se cítí naše tělo! Naše nemoc je důsledek způsobu myšlení,kterým ničíme sami sebe ...

            Význam nemocí je symbolický. Každá část našeho těla je symbolická a charakterizuje vždy nějakou jeho specifickou funkci.

            Naučte se řeči vašeho těla, neboť k vám promlouvá každou vteřinu.

            Negativní myšlenka blokuje energii v těle. Naše myšlenky jsou vysílány z mozku a mozek řídí celé naše tělo. Všechny problémy, které se projeví ve fyzické formě, jsou odrazem našeho myšlení.

           Pokud máme již delší dobu nějaký duševní problém a neřešíme ho, pak se za určitou dobu promítne i na naše tělo. Tím, že zablokuje energie v jednom konkrétním místě, vznikne nerovnováha a ta se projeví jako bolest. Podle druhu negativní myšlenky, například cítíme-li hněv, nepřátelství, jsme-li mrzutí, bojíme se ztráty nebo máme pocity viny, jsme-li lhostejní nebo opuštění,projeví se tento stav na určitě části našeho těla. Úžasným způsobem mapuje tyto souvislosti metoda ONE BRAIN – jednotný mozek, kde můžete pochopit prostřednictvím „barometru na těle“, na jaké části těla přesně a jakým způsobem se projeví určité druhy destruktivních pocitů.

           Význam nemocí funguje obecně u všech lidí stejně, jen každý z nás má k tomu ještě svůj vlastní příběh. Tím, že mnohdy nevidíme řešení, nebo se na situaci nedovedeme prostě podívat „jinak“, ničíme sami sebe. Naše tělo nám dává zprávu, jak zhmotňujeme, co vlastně děláme, prostě jakým způsobem přemýšlíme. Porozumíme-li a změníme-li svoje chování, příznak většinou zmizí či se postupně zmírňuje. Čím více je poničené naše tělo, čím vážnější či dlouhodobější je naše nemoc, tím více musíme pochopit o své destrukci. A jak poznáme, že jsme pochopili? No přece příznak zmizí a neopakuje se...

Jak úžasné je pozorovat vše kolem a poznávat všechny souvislosti! Jak úžasné je učit se z nich!

 

….Takže naše ruce! Co uchopujete? Co neděláte pro sebe a sloužíte místo toho druhým? Proč nejste pro sebe důležití? Proč zapomínáte, že nejvíce posloužíte druhým tím, že se projevíte ve svém potenciálu a svojí jedinečností. To je ta pravá služba lidstvu…

 Naše nehty! Proč se nedovedete za sebe postavit a zbavujete se schopnosti ochránit sami sebe? Nehty jsou symbolem agresivity. V dnešní době je velkou módou u žen lepení umělých nehtů. Je to nádherný symbol procesu vyrovnání mužů a žen, procesu rovnocennosti, kdy je nadřazenost mužů a podřízenost žen stale velkým problémem na naší planetě. Je to proces uchopování vlastní moci u žen a jejich schopnosti se o sebe postarat. Nehty jsou zatím jen umělé, ale věřím, že všechny ženy světa pochopí rovnocennost obou pohlaví a ukončí svoji závislost na mužích a nastolí dokonalou spolupráci. Kousání nehtů symbolizuje naši neochotu či neschopnost se za sebe postavit.

Naše nohy! Jdete tím správným směrem? Vykračujete vstříc svým plánům, nebo stojíte na místě? Máte-li něco s nohama, nemůžete-li chodit, tak se znehybníte a neposouváte se dopředu. Naše stehna jsou o rychlé reakci, naše holeně o pocitu viny, který máme, a proto nejdeme dál, a naše kotníky o naší nepružnosti. Uděláme-li si výron, pak nejsme ochotni přizpůsobit svůj pohyb podmínkám, které máme, a nejsme dostatečně naladění na svět kolem nás. Symbolizuje to neochotu změnit v určitých situacích náš postoj. Jakákoli bolest při chůzi opět symbolizuje naši bolest při žití, způsob našeho pohybu, způsob našeho myšlení. Naše kolena jsou naše sebedůvěra, při problémech s nimi spíše naše nesebedůvěra. A co prsty na nohou, především palce? První vykročují naším směrem, anebo nevykročují. Naše případné zarůstající nehty znemožňují pohyb či způsobují bolest. Jak je někdy těžké prosadit si svůj vlastní směr. Naše chodidla, naše uzemnění, od čeho se oddělujete ve svém životě? Způsob naší chůze vyjadřuje způsob našeho života. Postoj symbolizuje náš postoj k životu, k sobě… Špičky k sobě je uzavřenost, od sebe zase přílišná otevřenost a odpojenost od sebe atd.

 Co naše trávení? Případné bolesti žaludku, nevolnosti… Co nemůžete ve svém životě strávit? Kdo nebo co vám vadí? Co nemůžete přijmout? Oblast solar plexus, která nám dává odpověď, jak dokážeme, či nedokážeme propojit svůj vnitřní svět s vnějším světem. Nevěřte tomu, že je-li vám špatně od žaludku, může za to jídlo. Jídlo vám jen pomůže pochopit váš stav. I v případě, že něco špatného sníte, neudělali jste to náhodou, neboť vždy to souvisí s nějakou situací venku a vaším postojem k ní.

Naše oči! Velké téma mnoha lidí. Jakýkoli problém s očima je o tom, co nechceme ve svém životě vidět, na co se nechceme podívat. Problém vidět do dálky je strach z naší budoucnosti, špatné vidění na blízko je neochota podívat se na některé věci zblízka. Šilháním nevidíme svůj cíl přímo, prožíváme rozpor ve svých rozhodnutích a nesledujeme přímo svoji cestu. Barvoslepost je nedostatek radosti v životě, potlačování emocí a málo aktivity. Tlak v očích je náš vnitřní tlak, který na sebe neustále vyvíjíme...

Naše páteř! Opora pro náš život, naše osa, která drží celé tělo. Symbolizuje jednoznačný směr ve smyslu našeho cíle a jakékoli vychýlení je problém se srovnáváním a očekáváním, soutěživostí a pocitem nedostatku své vlastní ceny. Kdykoli máme pocit, že jsme neobstáli, či nenaplnili očekávání svoje nebo druhých lidí, většinou se objeví problém s páteří. Přestaňte se srovnávat, milujte sami sebe, jděte svoji vlastní cestou a nebudou vás bolet záda.

  Máteztuhlý krk? Kam se nechcete ve svém životě podívat? Proč nechcete změnit svůj postoj a podívat se na věci trochu jinak? Čím více hledisek dokážeme vidět, tím pružněji můžeme ve svém životě reagovat... Život je zábava!

Bolesti hlavy. Naše hlava! Pro některé lidi je to celoživotní téma a věčná závislost na prášcích. Přitom stačí tak málo. Přestat se trestat prostě za cokoli, přestat používat mechanismus sebetrestání na cestě životem, neboť v každou vteřinu svého života se chováme nejlépe, jak jen umíme. Jak časté jsou migrény, kdy trpící odstaví sami sebe na nějakou dobu ze života. Bolest, tedy jejich trestání se je tak veliké, že nemohou nikoho a nic vidět. V některých zdrojích je migréna nazývána „orgasmem v hlavě“ a vyskytuje se především u žen, je to v souvislosti s nenaplněným sexem. Je to problém velmi snadno řešitelný tím, že pochopíme, proč ho máme.

 Zdroj: Kniha: Poznej svůj cíl  Zdeňka Jordánová