„Tím už jsem přece prošel“

 Každý bojovník světla ví, že určité okamžiky se opakují.

Často se ocitne před týmiž problémy a situacemi, jimž už kdysi čelil; trápí ho to, protože si myslí, že neumí jít v životě vpřed, jestliže se mu těžké chvíle stále vracejí.

„Tím už jsem přece prošel,“ stěžuje si svému srdci.

„Jistě, prošel,“ odpoví srdce, „ale nikdy jsi to nepřekonal.“

Tehdy bojovník pochopí, že opakované zkušenosti mají jediný smysl: poučit ho v jeho nepoučitelnosti.

 

Zdroj: Kniha Paulo Coelho   Rukovět bojovníka světla

 

<img src=https://ndn3.newsweek.com/media/10/080205_PaulCoelho_vl-vertical.jpg width=100>