Tvůrčí síla vesmíru naslouchá vašim modlitbám

 Tři tajemství

 

Marc Gitterle, M.D.

 

Víra má pro modlitbu zcela zásadní význam. Všichni jsme tenhle axiom v té či oné podobě už někdy slyšeli. Vlastně si možná vybavíte i to ohromné podobenství o modlitbě: „stačí jen hořčičné semínko...“. Většina z nás však zapomíná to, co je v druhé polovině toho podobenství (parafrázováno): „tudíž se modlete, abyste vy měli to hořčičné semínko víry.“

 

Aha? Shrňme si to: Není třeba mít mnoho víry, aby byla vaše modlitba vyslyšena, ale vy patrně nemáte ani ten kousíček. „Páni,“ říkáte si teď možná, „tohle mi nikdo nikdy neřekl! Já myslel, že my všichni v sobě máme alespoň to maličké hořčičné semínko víry!“

 

Podle mých zkušeností většina z nás dostatek víry nemá. Vsadím se, že jste se touto skutečností ještě nikdy nezabývali. Jestliže ji ale nyní dokážete přijmout za svou, váš život už nikdy nebude stejný. Ti nemnozí, kteří víru objevili, ji pak považují za tajemství, jež zcela proměňuje jejich život. A tohle tajemství pro vás může zůstat ukryté po celý život, přestože je všem na očích.

 

K téhle pravdě se ale můžete přiblížit také hned teď. Modlete se, aby ve vás začalo růst hořčičné semínko víry. Modlete se, aby ta víra ve vás rychle rostla a vzkvétala a vašim modlitbám se tak dostalo síly a staly se účinnými. Nebudete se cítit jinak, ale stanete se hned teď vlastníky něčeho neviditelného a úžasně silného, něčeho, co vám nikdo nemůže vzít. Tohle „něco“ ve vás poroste. Zanedlouho bude všem, kdo vás dobře znají, zřejmé, že se něco změnilo. Nemluvím o náboženských koncepcích. Víra nemá nic společného s náboženstvím. Náboženství je vlastně převzatá víra, která tu byla odedávna.

 

Když jste se nyní modlili za víru, je na čase vzít za své i druhé tajemství modlitby. Většina lidí se modlí za trapné maličkosti. Proč? Tvůrčí síla vesmíru naslouchá vašim modlitbám po celý váš život a je připravena vykonat rozsáhlé a pronikavé změny, aby obdařila vás a ty, na kterých vám záleží. I tak se skoro všeobecně modlíme za nepatrné věci, jako je trochu lepší zaměstnání, trochu lepší manželství (někteří lidé se dokonce modlili, aby jejich manželství bylo snesitelné!) nebo trochu lepší výdělek. Proč se nemodlit neskromně? Mám z dobře informovaných míst, že se to tak dělat má.

 

Můžete začít hned teď. Navrhuji vám, abyste se modlili za prudké zvýšení vašich příjmů. Jen do toho. Doporučuji vám to! A proč se nemodlit za to, aby vaše vztahy byly úžasné? Modlete se s bohatými podrobnostmi za takovéto klenoty: „Modlím se, abych byl neuvěřitelný manžel (nebo neuvěřitelná manželka), abych zahrnoval svou partnerku romantikou, silou, útěchou a hlubokým a milým přátelstvím.“ Pokud nejste ženatí a chtěli byste být, proč se nemodlit za milostný vztah pohádkové intenzity, který vyústí v trvalé manželství, naplněné romantikou, štěstím, vzájemným osobním růstem a dobrodružstvím?

 

Proč neproměnit své pracoviště? Co se takhle modlit za to, abyste byli nesmírným požehnáním pro lidi, se kterými pracujete. Abyste v práci s nimi nalézali potěšení, abyste byli katalyzátorem tvořivosti a moudrosti a aby byla lidem spolupráce s vámi rozkoší? Modlete se, abyste pracovali pro neuvěřitelnou a osvícenou společnost, která usiluje o pronikavé pozitivní změny ve své oblasti podnikání.

Hlavní myšlenka je zřejmá. Pro tvůrčí sílu, která vytváří vesmír (a v každém okamžiku ho obnovuje!)je stejně snadné na základě našich modliteb vykonat veliké a báječné věci jako nepatrné maličkosti. Modlitba je tvůrčí partnerství mezí vaší vůlí a vizí a tvůrčí silou stvořitele vesmíru. Jsem přesvědčen, že jste vskutku povoláni k tomu, abyste veškeré oblasti svého života spoluvytvářeli. Jak říká Jose Vitale, Aude liquid dignum! Troufni si na něco velikého!

 

Nuže, radím vám, abyste si každý den svou modlitbou troufli na něco velkého. Proč ne? Po pravdě řečeno, proč se pokaždé, když spatříte něco nedokonalého – ať už je to v zrcadle, na druhém konci pokoje nebo ve zprávách -, nemodlit, aby se to proměnilo v něco skvělého?

 

A tady je další tajemství, které opravdu dodá sílu vašim modlitbám. Jakmile máte v hlavě jasno, za co se chcete modlit, vyšlete to pomocí pocitu z centra svého srdce, přímo ze středu své hrudi. Odtud pocházejí skutečné modlitby, ne z vaší hlavy! Znáte nyní jedno z nejpřísněji střežených tajemství života. Ano, skutečné modlitby se formulují v mysli a vysílají ze srdce. Je to krásně fungující partnerství. Takhle jsme byli stvořeni. Zkuste to teď hned. Okamžitě poznáte, že je to jiné než předtím. A brzy prožijete něco vskutku úžasného. Budete prostě vědět, že vaše modlitba byla okamžitě vyslyšena, hned jak ji srdce odeslalo. To ovšem neznamená, že výsledek ihned uvidíte. Spíš budete mít pocit, že víte, že se uskuteční. Pak už to chce jen trochu času a sledovat,jak se odvíjejí detaily.

 

A nakonec vám předám třetí tajemství, které vás ve spojení s předchozími dovede k tak revolučním změnám, že se ještě po letech budete usmívat při vzpomínce na to, jak se váš život modlitbou tak pronikavě a k nepoznání změnil. To tajemství zní: Když vyšlete modlitbu, pusťte ji ze sebe. Usmějte se, vydechněte si a pusťte ji ze sebe. Ať vaše modlitba letí k nebi jako ptáček na půvabných křidélkách. Pokud máte v hrudi nadále neklidný pocit, jako byste ji nepustili, nepustili jste ji. Jako pták přivázaný k bidélku nemůže ani ona dosáhnout nebe, pokud ji drží vaše srdce. Pusťte ji a nechte ji letět vzůru. Usmějte se a nechte ji letět vzhůru.

 

A ještě jedno tajemství navrch! Protože jste v přímém spojení se stvořitelem vesmíru, co kdybyste se často modlili za ty nejdrahocennější ze všech věcí: Abyste se soustavně měnili v opravdu moudrou, milující a skvělou lidskou bytost, která nakažlivě šíří radost, víru, naději a lásku? Není to staromódní sentiment. A není to taky pohuhá možnost. Je to výborný obchod. Jestliže se prostě odvážíte modlit se za tyto opravdu velké věci, stanou se životní realitou.

 

Jsme tu však proto, abychom si život užili, takže, ať vás ani nenapadne, že byste se neměli modlit taky za cokoli dobrého, co opravdu chcete. Ať už je to fakt úžasné auto, krásný vztah nebo ten dům na havajské pláži. Modlit se za cokoli, co je vám drahé, je čin, jímž se intimně a dynamicky spojujete se stvořitelem všech těch skvělých věcí. Je to čin, jímž projevujete uznání oné tvůrčí síle a lásce, která vás přivedla na svět.

 

Když se ohlédnu na více než deset let svého života, která uplynula od chvíle, kdy jsem se pustil do toho dobrodružství a začal uplatňovat tato neuvěřitelná tajemství, spatřuji revoluci ve všech směrech: v manželství, kariéře, přátelství, tvořivosti, volném čase i studiu. Doslova od okamžiku, kdy ráno vstanu, až do chvíle, kdy večer uléhám, jsem obklopen nezřídka neuvěřitelně a úžasně vyslyšenými modlitbami.

 

Dr. Marc Gitterle je spoluautorem připravované knihy Léčení bez námahy.

 

Zdroj: Kniha: Joe Vitale Návod na štastný život