Věda za Reiki aneb Co se děje při terapii

Věda za Reiki aneb Co se děje při terapii:

Nezávislý výzkum doktorů Roberta Beckera a Johna Zimmermana během osmdesátých let dvacátého století zkoumá, co se děje, když lidé praktikují terapie jako je Reiki. Zjistili, že nejenom že křivka mozkových vln předávajícího a přijímajícího se synchronizují ve stavu alfa, charakteristické pro hlubokou relaxaci a meditaci, ale že jejich puls se sjednotil s magnetickým polem země, známým jako Schumanova resonance. Během těchto momentů je biomagnetické pole předávajícího rukou nejméně 1000 krát větší než za normálních okolností a není to příčinou žádných přirozených pochodů v těle. Toni Bunnell (1997) je přesvědčen o tom, že propojení energetických polí předávajícího a země, předávajícímu umožňuje čerpat energii z „nekonečného energetického zdroje“ nebo „univerzálního energetického pole“ skrze Schumanovu Resonanci. Prof Paul Davies a Dr John Gribben v knize Mýtus Hmoty (1991), probírá pohled kvantové fyziky na „živoucí vesmír“, ve kterém je vše propojeno v „živoucí síti nezávislosti“. Toto všechno podporuje prožívání „jednoty“ a „rozmachu vědomí“, které můžeme pozorovat u těch, kteří pravidelně dostávají, nebo se léčí s Reiki. Zimmerman (1990) v USA a Seto (1992) v Japonsku dále prozkoumává obrovskou pulsaci biomagnetického pole, které je patrné v rukou předávajících při jejich práci. Zjistili, že pulsy jsou ve stejných frekvencích jako mozkové vlny a pohybují se nahoru a dolů od 0,3 - 30 Hz soustřeďující se hlavně v 7 a 8 Hz, stav alfa. Nezávislý lékařský výzkum ukázal, že tento rozsah frekvencí stimuluje léčení v těle se specifickými frekvencemi, které jsou vhodné pro různé tkáně. Například, 2 Hz podporují regeneraci nervů, 7 Hz růst kostí, 10Hz napravování vaziv a šlach a 15 Hz shluky červených podkožních žilek. Fyzioterapeutické vybavení, které je založeno na těchto principech bylo navrhnuto tak, aby pomohlo s regenerací jemných tkání a ultrazvuková technologie je běžně používána na ucpané artérie a na odstranění ledvinových kamenů. Také je mnoho let známo, že přiložením elektrického prstence kolem fraktury, která se nehojí, se stimuluje růst a vyhojení kosti. Becker vysvětluje že „mozkové vlny“ nejsou jenom omezeny na mozek, ale že cestují skrze celé tělo skrze perineuralní systém, opouzdření pojivé tkáně, která obklopuje všechny nervy. Během předávání Reiki tyto vlny začínají jako relativně slabé pulsy v thalamusu mozku předávajícího a nabírají na kumulační síle jak proudí do periferních nervů v těle, včetně rukou. Stejný efekt se zrcadlí v osobě přijímající Reiki a Becker je přesvědčen o tom, že toto je systém, více než jakýkoliv jiný který reguluje napravování úrazů a systémovou harmonii. Toto vypichuje jednu z výjimečných vlastností Reiki (a podobných terapií), že oba, i předávající i přijímající reiki dostávají výhody terapie, což tyto terapie dělá velmi efektivními. Je zajímavé si všimnout, že Dr. Becker pracoval na svém výzkumu po celém světě jako na mnoho kulturním výzkumu a že vůbec nezáleželo na systému přesvědčení, zvycích nebo jak v opozici jejich jednotlivé kultury vůči sobě byly, všichni měli stejné výsledky. Vlastnost, pro kterou popularita Reiki roste je, že nevnucuje dané systémy přesvědčení a tudíž může být používána lidmi s jakýmkoliv základem a vírou, nebo s žádným přesvědčením. Tato neutralita ji dělá naprosto vhodnou k použití v medicíně.

Zdroj: Kontakt Rev. Iveta Andromeda Woodová, Htr Mistr Hatnamonrei