Video dne 19/07/2013***Hlas planety Země

Vesmír není tiché místo. Protože je ve vesmíru vakuum, tak to neznamená, že ve vesmíru není zvuk. Zvuk zde existuje v podobě elektomagnetických vln. Speciální přístroje na sondě Voyger a na dalších sondách experimentálně zachytily a nahrály tyto pro lidské ucho neslyšitelné vibrace. Nahrávky byly zpracovány nejmodernější technikou a převedeny na slyšitelnou oblast 20-20000 Hz.