Vidět pravdu

 Vidět pravdu

 Rozpoznám-li pravdu, ukrytou za každou maskou, zůstanu při setkáních s ostatními lidmi nezranitelný (ale současně vnímavý a soustředěný).

Následující myšlenky se vám mohou hodit:

 

Pevně jsem se rozhodl, že budu na ostatní lidi pohlížet v novém, zcela odlišném světle.

Za všemi maskami, které lidi nosí, vidím volání o pomoc.

Nenechám se ovlivnit zdánlivou tvrdostí, arogancí a lhostejností, protože vím, že to všechno jsou jen falešné pokusy o sebevyjádření. Maska je obrana stvořená k tomu, aby za ní člověk ukryl svůj strach.

Při setkáních s jinými lidmi mějte vždy na paměti:

Všechny masky byly stvořeny k tomu, aby skrývaly různé druhy strachu.

Jsou to prosby a výkřiky o pomoc.

Jste-li schopni vidět pravdu a pochopíte, že maska je jen obranné zařízení na skrývání strachu, zůstanete silní. Pokládáte-li masku mylně za pravdu, stanete se její obětí.

Pokládat iluze za pravdu znamená ztratit sílu.

Vidět pravdu znamená posilovat.

Mám vždycky možnost vybrat si radost a duševní vyrovnanost a vůbec to nezávisí na vnějších okolnostech.

Například se na vás v práci anebo doma někdo rozzlobí. Nepříjemným a hněvivým tónem vám řekne něco, co je podle vašeho názoru velmi hloupé. Cítíte se uražení a smutní. Jste nyní obětí chování jiného člověka.

To už přece znáte, že?

Ono totiž není vždy jednoduché si přiznat, že:

Pokaždé, když jsem uražený, rozhněvaný, rozrušený nebo přímo vzteklý, se mám něčemu naučit.

Čemu se mám naučit, co to může být?

Popřemýšlejte: Co když vaše neštěstí a vaši bolest vůbec nezpůsobila jiná osoba, tedy ta, která se k vám zachovala hloupě a bezcitně? Co když jsou vaše emoce způsobeny tím, jak <i>jste si vybrali, že si vyložíte slova, jež vám jiná osoba sdělila?</i>

Zvolili jste si sami, že si vystupování druhého člověka vyložíte jako útok na vaši osobu. Ale co by se stalo, kdybyste si vybrali, že budete domnělý útok té druhé osoby pokládat za <i>vyjádření jeho rozrušení a nevyrovnanosti?</i>

Co by se stalo?

Pokud se druhý člověk chová tak, jak se chová, protože je rozhněvaný a nevyrovnaný, vy byste měli zůstat duševně vyrovnaní, klidní a radostní. Proč byste se měli urážet? Protože jiný člověk má problém?

Vidíte-li pravdu, nebudete se cítit uražení.

Nic z toho neznamená, že byste měli akceptovat chování druhé osoby vůči vám. Pouze si klademe otázku: Cožpak je nutné, abych se cítil uražený jen proto, že někdo jiný je nevyrovnaný nebo má problém?

V daný okamžik (když prožíváte všechny negativní emoce a neštěstí) se může zdát, že vaše emoce závisí na jiných lidech a na tom, co říkají a jak se chovají. Ale co když je to ve skutečnosti jinak: Neschopnost druhého člověka otevřít své srdce vás nutí, abyste uzavřeli své srdce i vy.

Co když je chyba ve vašem myšlení a vašem vysvětlení události? Co když se cítíte uražení jen proto, že jste si chybně interpretovali realitu?

Poklidně si pročítejte:

  Mohu si vybrat, že budu vnímat útok ze strany druhé osoby jako jeho způsob vyjádření nevyrovnanosti – čili že dotyčný má problém.

Mohu si vybrat, že budu napadení vnímat jako volání o pomoc.

Vnímám-li útok jako vyjádření toho, že druhá osoba má problém, už se necítím napadený.

Mohu svobodně změnit interpretaci událostí.

 

Zdroj: Kniha: Kay Pollak     Štěstí není náhoda