Víly nám pomáhají realizovat naše sny

Víly pomáhají s kariérami II

 

Víly nám nejenom pomáhají realizovat naše sny, ale pomáhají nám také přesně určit, co vlastně naše sny jsou. Někteří lidé nežádají nebeskou pomoc, protože nevědí, co chtějí, nebo protože se obávají, že se budou modlit za „špatnou“ věc. Mary Diane Hausman zjistila, že se může na víly obrátit s pomocí o vedení a také jejich pomoc následně obdržet:

 

Mary Diane se spojila s vílami během víkendového praktického semináře, který jsem pořádala se svým manželem v severní části New Yorku, v oblasti hustě obydlené kouzelnými bytostmi říše živlů.

Když přišla ze semináře domů, jako by omládla, byla inspirována objevit své opravdové životní poslání. Vyčerpaná dvacetiletou prací ve světě velkých konkurenčních firem si nyní Mary úporně lámala hlavu hledáním vhodné kariéry, ve které by plynule začala působit. Stále se nic nezdálo být tím pravým a Mary nebyla ochotna vzdát se dosavadní práce bez nové kariéry, na kterou by se mohla spolehnout.

Jednou, v době polední přestávky, šla na procházku. Když v tom uslyšela hlas, který ji nabádal, aby šla do obchodu se sladkostmi a koupila si los do loterie. Vzpomíná: „Ten hlas nebyl můj vnitřní průvodce. Tohle byl pevný, opravdový hlas, který jsem slyšela uvnitř hlavy. Věděla jsem bez pochyb, že to byla víla, která ke mně mluvila.“

Když Mary vstoupila do obchodu se sladkostmi, hlas řekl: „Požádej o seškrabávací čísla se skřítkem.“ A opravdu tam byla nějaká hra s malými hrnci plnými zlata a s obrázky malých skřítků! Koupila si jeden a vyšla ven. Předtím, než seškrábala čísla, jí hlas jasně řekl:„Potřebuješ si zjistit něco o masáži koní.“

Mary nikdy neslyšela o masáži koní a nebyla si ani jistá, zda takové zaměstnání vůbec existuje.

 

Ačkoli Mary nevyhrála žádné peníze na los v loterii, uvědomila si, že skřítkové a víly odpověděli na její modlitby mnohem cennějším způsobem. Zaujali její pozornost natolik, že uslyšela, jak ji přivedli na myšlenku o masáži koní.

Mary řík8: „Miluji koně a vždycky jsem snila o tom, že s nimi budu pracovat, a přece se mi nikdy nepodařilo najít povolání, ve kterém bych s nimi mohla být.“    

Když hledala informace o masáži konů na internetu, objevila úplně nový svět. Na podzim roku 2005 se Mary stala diplomovanou masérkou sportovních koní.

Říká: „Moje profese je mnohem hlubší, než jenom masírování koní. Jsem touto cestou vedena k léčení sama sebe, stejně jako k léčení koní a ostatních.“

Celý můj životní směr se změnil díky zprávě, kterou mi poskytly víly. Celým svým srdcem věřím, že to byly víly, které ke mně mluvily onoho červnového dne. Dlouho jsem si nebyla jista božským znamením a cestou tak, jako jsem si byla jistá touto cestou. Přineslo mi to tolik uspokojení a radosti. A skutečnost, že jsem ji následovala bez vyptávání, mi dodává naději, že budu následovat hlasy víl, kdykoli je zaslechnu. Jejich vedení jsou neomylná a pravdivá. Nikdy o nich nepochybuji.“

 

Víly pomáhají nalézt ztracené předměty

 

Tak jako v každém jiném vztahu, tak i ve vztahu s vílami je nutné začít s procesem přijímání pomoci bud tak, že o ni požádáte, nebo že uděláte nějaký dobrý skutek. Víly jsou stvoření plachá, neochotná odhalit svoji totožnost nebo místo, pokud si nejsou jisté, že jste upřímný člověk nebo že za to něco nedostanou. Heather R. Zjistila, že víly pomohou najít ztracené předměty, nabídneme-li jim za to třpytivou odměnu:

 

Heather se zdálo, že nadobro ztratila náhrdelník, protože už prohledala všechno. A tak se rozhodla vyzkoušet způsob, o kterém jí řekla přítelkyně:

Vzpomíná si: „Položíte pod sklenici něco lesklého, jako například alobal. Potom požádáte víly, aby vám přinesly zpět ztracený předmět na oplátku za onu lesklou věc. Hledala jsem tenkrát náhrdelník ve tvaru vážky. Sklenice s alobalem zmačkaným do kuličky ležela na mém kuchynském okně asi týden.

Jednou jsem vyndávala pár bot ze svého šatníku a ve chvíli, když jsem je brala do ruky, můj ztracený náhrdelník ve tvaru vážky vypadl z boty přímo na mě. Všechny mé dlouhotrvající pochybnosti o vílách se rázem vytratily. Dala jsem alobal do zahrady, abych víly odměnila, jak jsem slíbila, a od té chvíle jsem jej už neviděla!“

 Zdroj: Kniha: Doreen Virtue Víly

  

 Starší články:

Jsem víla, která ti bude pomáhat vyplnovat tvé sny

Víly zbožnují květiny