Výklad snů

 Dodatek: snovým strážcem může být stejně tak dobře anděl, víla, drak, jednorožec, tygr….a nezapomente si tam vložit ještě mou formulku: ráno se probudím plný nové energie a s radostí do nového dne.

 

Výklad snů

Abyste svým snům porozuměli, musíte si je v první řadě pamatovat, jeden z nejúčinnějších způsobů, jak toho docílit, je vést si snový deník. Učiníte-li tak, časem získáte vhled nejen do světa svých snů, nýbrž i do událostí, jež ovlivnují váš každodenní život. Seznámíte se i s obrazy pocházejícími z vašeho podvědomí a začnete poznávat a chápat své osobní symboly.

 

Jak si vést snový deník

Pořidte si speciální sešit a mějte jej spolu s tužkou stále u postele. Probudíte-li se uprostřed noci, můžete si sen ihned zapsat. Dobré je taky mít po ruce kapesní svítilnu.

Než se po probuzení pustíte do psaní, na okamžik zavřete oči a snažte se upamatovat na cokoli ze svého snu. Většina snů sestává z řady obrazů a vzpomenete-li si na jeden, možná se vám vybaví celý jejich sled. Pokud si na žádné obrazy nevzpomínáte, pokuste si uvědomit, jak jste se cítili, nebot i to může vyvolat vzpomínku na část snu.Nyní se pustte do psaní. Levou stránku sešitu můžete použít k vylíčení snu a vpravo pak připisovat poznámky a postřehy. Je důležité, abyste zápis pořídíli dříve, než cokoli ráno uděláte. Čím je člověk bdělejší, tím méně si svůj snový svět uvědomuje. Jakákoli činnost, třeba ranní sprcha či pití kávy, vám rozptýlí mysl a tím i vzpomínku na prožitý sen. Do popisu zahrnte co nejvíce podrobností, včetně těch, které, které se vám zdají bezvýznamné či nesrozumitelné. Pište v přítomném čase; vaše líčení tak bude působit bezprostředněji.

Hrubý náčrt snu je tedy hotov – nyní je třeba jej prokreslit. Jednou z možností je zkoumat sny za pomoci určitých kategorií. Sen můžete rozebrat například podle těchto bodů:

 

Význam: Existuje přímá souvislost mezi vaším snem a událostmi uplynulého dne? Nebo sen odráží něco z minulosti?

 

Motiv: Jaký byl hlavní motiv snu? Utíkali jsme před něčím? Už se vám tentýž sen zdál dříve?

 

Místo konání: Kde se sen odehrával?

 

Postavy: Kdo ve snu vystupoval?

 

Pocity: Popište všechny prožité emoce. Pocitovali jste strach? Zlost? Zklamání?

 

Symboly: Hrála ve snu nějaká věc klíčovou roli – pták, strom či třeba vlak?

 

Slova či věty: zaslechli jste slova či věty, jež se zdály důležité?

 

Jiné poznámky: Měla zvláštní význam nějaká barva či denní nebo roční doba?

 

Jak sny analyzovat

Jakmile si začnete psát snový deník, hned budete mít co rozebírat. Nezapomente u každého snu ponechat prázdné místo na výklad. Čím déle si deník povedete, tím snáze budete dávat věci do souvislostí. Objevují se některé předměty pravidelně? Míváte v těžkých obdobích určitý typ snu? Odvíjejí se vaše sny podle nějakého vzorce?

Nejprve rozhodněte, zda sen stojí za bližší zkoumání. Je pouhým odrazem nějaké události z předchozího dne, jež není zajímavá ani užitečná? Nebo ve vás zanechal hlubší dojem a obsahoval událost, která se zdá důležitá? Posoudit to můžete prostřednictvím kategorií, které jste v deníku již použili:

Místo konání: Je dějištěm snu místo, které jste jíž někdy navštívili? Jaký ve vás vyvolává pocit? Snažte se najít slova, která by ten prožitek vystihovala. Pokud se vám například zdá, že jste se vrátili do školy, mohou to být slova „mladý, učitelka, výuka, zkouška“. Skládáte-li ve snu zkoušku, neznamená to náhodou, že se cítíte zkoušeni i v běžném životě?

Postavy: Jsou to lidé, které znáte? Pokud ano, co pro vás v životě znamenají? Nebo jste se s nimi nikdy předtím nesetkali? Opět se snažte popsat je slovy. Možná se vám například zdálo o dítěti, které byste charakterizovali jako „malé, roztomilé, bezmocné, uplakané“. Vypovídá to snad o tom, jak se poslední dobou cítíte? Toužíte vrátit se do dětství? Nebo si v běžném životě připadáte zranitelní?

Pocity: Jak jste se ve snu cítili? Jak vám bylo po probuzení? Míváte tyto pocity poslední dobou často? Trápí vás zlost, zklamání či stres? Emoce vyjádřené ve snu vypovídají o vašem citovém životě za bílého dne.

 

„Cesta, kterou kráčíš, je cestou moci a budeš poučen pouze o cvičeních moci. Dříve byla pout pro tebe trápením, protože jsi chtěl jenom dojít k cíli, ale ted se proměnuje v radost, v radost z hledání a dobrodružství. Tím v sobě živíš něco velice důležitého, totiž své sny.“

Člověk nikdy nesmí přestat snít. Sen je potravou duše, tak jako jídlo je potravou těla. Během naší existence se nám sny mnohokrát rozplynou a touhy se zmaří, ale snít musíme dál, jinak naše duše zhyne a nevstoupí do ní agapé. Hodně krve už teklo po pláni, kterou máš před očima, a svedly se tu některé z nejkrutějších bitev reconquisty. Nezáleží na tom, kdo byl v právu nebo kdo měl pravdu: důležité je vědět, že na obou stranách se vedl dobrý boj.

Dobrý boj je ten, který vedeme proto, že si to žádá naše srdce. V hrdinských dobách, za časů potulných rytířů, to bylo snadné. Bylo třeba dobýt hodně území a vykonat hodně věcí. Dnes se však svět velice změnil a dobrý boj se z bitevních polí přenesl do našeho nitra.

 

Dobrý boj je ten, který vedeme ve jménu svých snů. Když v nás sny propuknou celou svou silou – v mládí – máme hodně odvahy, ale dosud jsme se neaučili bojovat. S velkým úsilím se nakonec bojovat naučíme, ale to už odvaha k zápasu slábne. Proto se tedy obracíme proti sobě, bojujeme sami se sebou a stáváme se svým nejhorším nepřítelem. Říkáme, že naše sny byly dětinské, těžko uskutečnitelné anebo že byly výplodem naší nezralosti reálného života. Zabíjíme své sny, protože máme strach bojovat dobrý boj.“

 

„První známkou toho, že zabíjíme své sny, je nedostatek času. Ti nejvíce zaneprázdnění lidé, které jsem v životě potkal, měli vždycky na všecko čas. Ti, co nic nedělali, byli pořád unavení, nestačili na tu trochu práce, kterou měli zastat, a ustavičně si stěžovali, že den je příliš krátký. Ve skutečnosti měli strach bojovat dobrý boj.

 

Druhou známkou smrti našich snů jsou naše jistoty. Nechceme vidět život jako velké dobrodružství, které máme prožit, a proto si začneme namlouvat, že to málo, co od existence požadujeme, je výsledkem našeho moudrého, správného a spravedlivého uvažování.

Nahlížíme za hradby své každodennosti a slyšíme lomoz lámaných kopí, prudké pády, cítíme pach potu a prachu, vidíme pohledy bojechtivých válečníků. Nechápeme však nikdy radost, nesmírnou radost v srdci těch, kdo zápasí, protože těm nezáleží ani na vítězství, ani na porážce, záleží jim na tom, aby bojovali dobrý boj.

 

A konečně třetí známkou smrti našich snů je klid. Život se stane nedělním odpolednem, nic velkého od nás nechce a nepožaduje víc, než mu chceme dát. Zdá se nám tedy, že jsme vyspěli, odsuneme dětské fantazie a realizujeme se v osobním životě i ve svém povolání. Překvapí nás, když nám některý náš vrstevník řekne, že chce od života ještě to či ono. Ve skutečnosti však v hloubi duše víme, že jsme se zřekli boje za své sny, že jsme se zřekli dobrého boje.

Když se zřekneme svých snů a dojdeme klidu, nastane krátké pokojné období. Avšak mrtvé sny v nás začnou hnít a zamořují veškeré ovzduší, v němž žijeme. Začneme být krutí k lidem kolem nás a nakonec tuto krutost obrátíme proti sobě samým.

Nastoupí nemoci a psychozy. To, čemu jsme se v boji chtěli vyhnout – zklamání a porážka – se stane jediným odkazem naší zbabělosti. A jednoho krásného dne ty mrtvé a shnilé sny nám natolik otráví vzduch, že začneme toužit po smrti, po smrti, jež by nás zbavila našich jistot, našich činností a onoho strašlivého klidu nedělních odpolední.“

 

Zdroj: Kniha:Will Adcock Výklad a využití snů