Vztah mezi učitelem a žákem při Reiki

Vztah mezi učitelem a žákem při Reiki

Vztah mezi učitelem a žákem při Reiki

 

 Velká učebnice reiki by byla neúplná, kdyby v ní nebyl alespoň trochu vysvětlen mnohotvárný duchovní vztah mezi učitelem a žákem. Právě při Reiki je toto už samo o sobě ožehavé téma obzvlášť mnohovrstevné a není snadné ho jednoduše pochopit. Proto předem uvedu několik základních vyšetření.

Ve svém životě máme mnoho učitelů. Jsou to například rodiče, sourozenci, příbuzní, učitelé ve škole, personální vzdělavatelé v zaměstnání, přátelé, „náhodné“ známosti, poradci, kolegové, lektoři ze seminářů, autoři, kteří k nám promlouvají prostřednictvím knih, novinových článků, filmů nebo divadelních kusů.

Mnozí z nich nám poskytují i duchovní vzdělání nebo se přinejmenším zaslouží o to, že jsme přivedeni na duchovní cestu, naši cestu za světem a láskou. Některé z našich učitelů dokonce i posloucháme, když se nám pokoušejí sdělit něco důležitého.

Kromě známých duchovních učitelů jsou také učitelé, které si víceméně vědomě vybíráme za své duchovní učitele, aby nám pomáhali na naší cestě. Někteří nás doprovázejí jen po krátký čas, jiní po mnoho let. Jak mnoho pro nás duchovní učitel může vykonat, záleží na jeho kompetenci, jeho angažovanosti, rámcových možnostech setkávání, naší ochotě pustit ho k sobě a jak dlouho to vydržíme, být něčími žáky a hlásit se k tomu.

Snad sis už jednou, podobně jako já, položil onu ožehavou otázku, nač vlastně člověk potřebuje duchovního učitele. Odpověď na tuto otázku vychází v podstatě ze dvou poznatků:

1. Oči samy od sebe nic nevidí – potřebují k tomu zrcadlo. To, čím člověk ve skutečnosti je, může rozeznat a svým srdcem přijmout teprve tehdy, když to spatří zrcadlem toho druhého, se kterým se střetne v době, kdy je čistý, laskavý a pravdivý. Náš protějšek nemusí být stále čistý, laskavý a pravdivý. Úplně postačí, když má tyto vlastnosti v okamžicích, které jsou důležité pro duchovní rozvoj žáka.

2. Základní poučka lékaře a lékárníka Samuela Hahnemanna, zakladatele moderní léčivé metody, homeopatie, říká: „Podobné může být vyléčeno podobným„ (z latiny „Similia similibus curantur!“). Když ji použijeme na lidský život, znamená to například, že naše zranění, frustrace a obavy, které jsme utrpěli ve vztahu, mohou být vyléčeny symbolicky podobnými vztahy. Člověk, zaujatý sám sebou, může při setkání s druhým člověkem, jenž je v podobně kritické situaci, jako je ta, která mu způsobila blokádu, otevřít svůj kanál božské energii. Tehdy je připraven k tomu, aby jím prošla božská energie, vysvobodila jej a upozornila jej na světlo, které se na něj upírá. Uvědom si však jednu věc: Člověka nevysvobodil člověk!

Každou chvíli potkám někoho, kdo si myslí o tématu vztah mezi učitelem a žákem, že je to možná důležité téma, ale ne pro něj. On sám má přímý kontakt s božskou silou a tím se stane vždy to, co má se stát.

V žádném případě nezpochybňuji, že se to opravdu stává lidem, kteří jsou naladěni na přímý kontakt s božskou energií. Zdá se mi však opovážlivé, když má člověk, obklíčený svými strachy, blokádami a frustracemi, ten názor, že se může spolehnout na svou velmi vysokou schopnost rezonance, která je konečně základem pro každou komunikaci se světelnou říší. Síla stvoření zcela jistě vyslechne jakoukoliv modlitbu, vezme ji zcela vážně a zareaguje na ni ze svého duchovního pohledu – je však každý schopen zaslechnout tu odpověď „shůry“, ve svých každodenních turbulencích bez školení a pomoci, bez práce na sobě a bez skutečného rozšíření svého vědomí? Je každý schopen uvědomit si, co je vlastně tou boží radou,přijmout ji a přiměřeným a trvalým způsobem ji uskutečnit? To poslední je však rozhodující, pokud chceme svůj život svěřit v zájmu svého duchovního vývoje do božích rukou.

 

Zdroj: Kniha: Velká kniha reiki Walter Lübeck

Knihu pro Vás rádi obstarají v osvědčeném, solidním a oblíbeném knihkupectví ZDE, spolu s milým dárkem pro Vás při každém nákupu