Zákon akce a reakce je skutečně geniální

 Akce = reakce

 

„Nic nezpůsobují démoni, démoni neexistují. Každý může kouzlit, každý může dosahovat svých cílů, jestliže umí myslet, jestliže umí čekat, jestliže se umí postit..“

Hermann Hesse, Siddhárta

 

Lekce fyziky se závěry:

Způsob, jakým funguje naše myšlení

 

Z fyziky známe zákon akce = reakce. To zcela jednoduše znamená: když tlačím na stěnu silou 10 kg, pak stěna tlačí rovněž silou 10 kg proti mně. Jestliže tlačím na stěnu silou 20 kg, pak stěna tlačí silou 20 kg proti mně. V této kapitole ukážeme, jak lze tento fyzikální zákon aplikovat na naše myšlení.

Zabýváme se tedy naším myšlením a jeho následky.

Především: co je myšlenka?

Protože všechno je zachvívání, respektive energie, je také myšlenka zachvívání, respektive energie. Nelze proto tvrdit, že myšlenka není nic. Není také něčím, co se odehrává výlučně uvnitř našeho těla.  Člověk je perfektní vysílač; vysílá pernamentně myšlenky. Každá myšlenka odpovídá určitému zachvívání, a tím určitému energetickému potenciálu, který opouští člověka – vysílač. Proto také můžeme mluvit o myšlence jako o energetickém tělísku. Je velmi důležité, abychom si to uměli představit. Každá myšlenka, kterou chvováme, představuje energetické tělísko. Podle velikosti energetického potenciálu se logicky také liší účinky myšlenek. Existují silné a slabé myšlenky. Protože všechno ostatní je také zachvívání, můžeme svými myšlenkami působit na všechno ostatní.

Protože každá myšlenka má energetický potenciál, projevuje tendenci uskutečnit se; tato tendence je přirozeně tím větší, čím větší je energetický potenciál myšlenky.

 

      Čím intenzivnější je vaše myšlení, tím větší je šance, že své myšlenky uskutečníte. Radost a nadšení jsou například energií nabité myšlenky, které vedou k odpovídajícím pozitivním výsledkům. Důsledně pozitivní, radostné myšlení tedy není lakování na růžovo, ale má zcela reálný fyzický základ. Jsou to energie, které v životě dotyčného člověka vedou s matematickou jistotou k pozitivním výsledkům. Nezapomeňme však na jedno: myšlenky strachu jsou často také nabity velkou energií, a také ony mají tendenci se s matematickou jistotou uskutečnit. Proto myšlenky strachu nejsou nikdy prospěšné.

 

Postupme nyní o krok dál.

Myšlenky, které jsou si podobné, mají podobné zachvívání, a proto se přitahují. To pak vede k tzv. shlukům myšlenek, které přirozeně mají mnohem větší energetický potenciál než jednotlivá myšlenka. To má rozhodující výsledky pro podnik, národ i celé lidstvo. Představme si, že podnik zaměstnává tisíc pracovníků. Všichni pracovníci si od rána do večera něco myslí. Pro úspěch podniku je absolutně rozhodující, co si jeho pracovníci myslí – a to každý z nich. Myšlenky všech pracovníků se sčítají v mohutný energetický potenciál. Je-li tento potenciál spíše pozitivní, vyplynou z toho příslušné výsledky; jestliže je spíše negativní, dostaví se příslušné negativní výsledky. Vedení podniku může dělat, co chce, ale jestliže většina pracovníků myslí negativně, pak vedení nemá šanci. Podnik může díky myšlení dospět skutečně k úspěchu nebo neúspěchu, ale nejen myšlením  managementu, nýbrž všech pracovníků dohromady. To je čistá fyzika. Jsou to energie, které usilují o skutečnění. Koneckonců management není nic jiného než management (řízení, správa) energie.

Pěkným příkladem toho, co dokáže dostatečně velký energetický potenciál, je pro mě případ berlínské zdi. Takové věci samozřejmě nejsou náhoda, zeď padla přesně ve chvíli, kdy myšlenkové energie svobody předčily svou velikostí myšlenkové energie nesvobody. Všechno je otázka energie.

 

Položte si tedy, prosím, vážně otázku, jaké energie produkujete od rána do večera. Protože máte svobodnou vůli, můžete si myslet, co chcete, a vaše myšlení určuje energie, které uvolňujete. Jaké energie chcete ve svém životě uvolňovat? Energie strachu nebo energie lásky? Myslete na to, protože to má následky ve vašem životě.

 

Učiňme ještě krok dále.

Z fyziky víme, že se nemůže ztratit žádná energie. To platí i v duchovní oblasti, která nás zajímá. To, že žádná energie se neztrácí, znamená, že se neztrácí žádná myšlenka!

 

Cokoliv si myslíte, cokoliv jste si myslel(a) a cokoliv si budete myslet – nic se neztrácí! Co myslíte? Každou myšlenkou produkujete energie, které se nikdy neztratí. A tyto energie mají tendenci se uskutečnit.

Je naprosto rozhodující neztratit ze zřetele, že cokoliv jste si myslel(a), již nemůžete změnit. Co však můžete, je ihned změnit své myšlení – a to díky podivuhodnému daru svobodné vůle. A změnou svého myšlení produkujete okamžitě jiná zachvívání, jiné energie – a tím jinou budoucnost. Minulost nemůžete změnit, ale své myšlení můžete NYNÍ změnit, jestliže chcete.

 

Jděme ještě o krok dále.

Teď přichází zákon, podle něhož dostala název celá kapitola: akce = reakce. A to znamená: Každá myšlenka se vrátí k tomu, kdo ji vyslal.

 

Vysíláte myšlenky: to je akce. Co se k vám vrátí, je reakce. Představte si, že cokoliv si myslíte, se k vám vrátí. To je geniální a – ve spojení s principem svobodné vůle – je to největší spravedlnost v kosmu. Nedovedu si představit žádnou zákonitost, která je spravedlivější než tato. Ať si myslíte, to znamená vyšlete, cokoliv, vrátí se to k vám.

Následky toho jsou tak dramatické, že se jimi musíme zabývat poněkud podrobněji.

Dejme tomu, že kritizujete některého člověka. Tento zákon však neznamená, že dotyčný člověk kritizuje i vás. Znamená, že se k vám odněkud vrátí vaše myšlenka v téže kvalitě. Možná vás bude kritizovat jiný člověk, možná se ale vrátí i jako zdravotní problém nebo – jako v mém případě – jako propuštění. Tímo způsobem jsem totiž na vlastní kůži poznal zákon akce = reakce. Po ukončeníí studia jsem získal místo asistenta vedoucího obchodního oddělení středně velkého podniku. Samozřejmě jsem věděl všechno lépe než můj šéf, konečně jsem studoval já a ne on. Z mého hlediska dělal všechno špatně. Kritizoval jsem a kritizoval. Začal jsem toho muže dokonce nenávidět a v myšlenkách jsem ho dokonce několikrát zabil. Náhle to propuklo a stál jsem ze dne na den bez práce na ulici. Ke svému štěstí jsem se ale pak nezachoval jako mnoho dnešních nezaměstnaných. Nedával jsem vinu šéfovi nebo recesi, ale hledal jsem příčinu u sebe. Převzal jsem odpovědnost za svou situaci, a proto jsem velmi rychle zjistil, které negativní energie jsem svou kritikou vyslal do světa. A tyto energie na mě dopadly nazpět s veškerou důsledností a brutalitou. Tomu říkám spravedlnost.

Následky tohoto zákona ale jdou ještě mnohem dál. Když vás někdo druhý kritizuje nebo podvádí, co se stane? Potom musí ten druhý – a ne vy – nést následky svého myšlení a jednání. Představte si, jak je to ekonomické! Nemusíte hnout ani prstem, abyste se pomstili. Kosmos je tak organizován, že reakce nevyhnutelně dopadne na původce akce. To byl přece také důvod, proč Ježíš mohl říci „když tě nekdo uhodí na levou tvář, nastav mu i pravou“. Jestliže totiž úder oplatíte, neprokážete sám sobě absolutně žádnou službu, protože se všechno opět vrátí k vám.

 

Zákon akce a reakce je skutečně geniální. Má totiž ještě tento důsledek: nemůžete sami pro sebe učinit nic lepšího, než že druhému přejete t o nejlepší. Cokoliv učiníte druhému, vrátí se k vám. I když to zní jakkoliv divně: největší „egoista“ je ten, který činí druhým lidem co nejvíce dobrého. A naopak: ten, kdo myslí jen na sebe, kdo druhým nic nepřeje, škodí nejvíce sám sobě.

Není to ohromné? Stojím před tímto spravedlivým zákonem vždy pln úcty.

Představte si, že by to věděla většina lidí! Znamenalo by to, že by naše problémy byly okamžitě vyřešeny; každý by ihned přál druhým lidem jen to nejlepší, protože by věděl, že se mu to vrátí. Zda druzí lidé tento zákon znají nebo neznají, nehraje pro vás roli. Jde o váš život. Jde o to, abyste mohli splnit svá přání; co dělají druzí, je jejich věc, ne vaše.

 

Zdroj: Kniha: Princip LOL2A René Egli Dokonalost světa