Zasloužím si to nejlepší

Zasloužím si to nejlepší

3 Blahobyt

Nikdy nemůžete dospět k blahobytu, když budete mluvit o svém nedostatku peněz a myslet na něj. Je to plýtvání myšlenkami a k hojnosti se tím zcela jistě nedostanete. Tím, že se budete zabývat nedostatkem, budete jenom pocitovat větší nedostatek. Myslet na nouzi způsobí jenom více nouze. Když budou naše myšlenky plné vděku, můžeme očekávat hojnost.

 

Existuje několik negativních utvrzení a postojů, který zaručeně způsobí, že hojnost bude mimo váš dosah – například: „Nikdy nemám dost peněz!“ To je strašné utvrzení. Další neproduktivní je: „Peníze odcházejí rychleji, než přicházejí.“ To je myšlení, které zaručeně vede k nouzi. Vesmír může reagovat pouze na to, co si o sobě a svém životě myslíte. Přezkoumejte všechny své negativní myšlenky, které o penězích máte, a pak udělejte rozhodnutí, že se jich vzdáte. Nesloužily vám v minulosti dobře a ani v budoucnosti by vám dobře neposloužily.

 

Někdy si lidé myslí, že by jejich finanční problémy vyřešilo dědictví po nějakém dlouho neviděném příbuzném nebo výhra v loterii. Samozřejmě můžete o takových věcech fantazírovat nebo si příležitostně koupit pro zábavu los, ale prosím vás, nevěnujte příliš pozornosti a času myšlence, že získáte dostatek peněz tímto způsobem. Jde v podstatě o myšlení v nedostatku či myšlení v chudobě a to ván nepřinese do života mnoho dobrého. Co se týče loterie, případná výhra vnese do života kohokoli pozitivní změnu. Ve skutečnosti však většina výherců přišla během dvou let téměř o všechny získané peníze, aniž by za ně něco podstatného měli a často se stalo, že na tom byli finančně ještě hůř než před výplatou.

 

Problémem při takto získaných penězích je často to, že se nic nevyřeší. Proč? Protože nedojde ke změně vašeho vědomí. Vlastně Vesmíru říkáte: „Nezasloužím si v životě nic dobrého, pokud to nepřijde dílem štastné náhody.“

Kdybyste jenom změnili své vědomí, své myšlení a nechali tak vesmírnou hojnost proudit skrze vaše zkušenosti, pak byste měli všechno to, co si myslíte, že by vám výhra v loterii přinesla. Navíc byste byli schopní si všechno, co byste získali, udržet, protože by se jednalo o něco, co jste nabyli právem vědomí. Utvrzování, prohlašování, zasloužení a umožnování jsou kroky, které vedou k bohatství většímu, než jaké byste kdy mohli v loterii vyhrát. 

 

Další, co vám může bránit v blahobytu, je to, že jste ne – čestní. Cokoli, co dáváte, se vám vrátí. Vždycky. Když od Života berete, Život si vezme od vás. Tak je to jednoduché. Myslíte si, že nekradete, ale počítáte také svorky a známky, které si berete domů z práce? Nebo jste člověkem, který druhé okrádá o čas nebo o úctu – nebo snad okrádá o vztahy? To všechno se počítá a je to, jako kdybyste Vesmíru říkali: „Já si doopravdy nezasluhuji v životě nic dobrého. Musím si tajně brát a pašovat.“ 

 

Věnujte pozornost postojům, které mohou zabranovat toku peněz do vašeho života. Změnte tato přesvědčení a vytvořte nová, založená na myšlení v hojnosti. Dokonce, i když nikdo jiný ve vaší rodině nic podobného neudělal, vy se můžete otevřít konceptu toku peněz do svého života.

Pokud chcete prosperovat, pak také musíte mít odpovídající myšlení. Existují dvě utvrzování se v prosperitě, která používám již řadu let a zjevně v mém případě fungovala. Ve vašem budou také. Znějí:

 

„Můj příjem neustále roste.“

 

a

 

„Do čehokoli se pustím, to se mi daří.“

 

Když jsem s těmito výroky začínala, měla jsem velmi málo peněz, avšak důkladné praktikování nakonec způsobilo, že se v mém životě staly pravdou.  

 

Už dlouhou dobu věřím, že podnikání je prostor, v němž jeden druhému žehnáme a máme prospěch jeden z druhého. Nikdy jsem nepochopila koncept toho vražedného, při němž se snažíme podvádět a upřednostnovat jednoho před druhým. A to nevypadá jako velmi radostná cesta životem. V tomto světě je tolik hojnosti – vše, co potřebujeme, je uznat to a o bohatství se navzájem podělit.

V mé nakladatelské společnosti nazvané Hay House jsme vždycky čestní a hodni úcty. Žijeme podle toho, co říkáme, děláme svou práci dobře a jednáme vždy uctivě a velkoryse. Když budete žít tímto zůsobem, je nemožné, aby se vám peníze vyhýbaly. Vesmír vás odměnuje při každé příležitosti. Dnes se ve vydavatelském světě těšíme vynikající pověsti a máme tolik obchodních nabídek, že je dokonce musíme odříkat. Nechceme se stát tak velkou společností, že bychom při tom přišli o osobní kontakt.

 

A když jsem to mohla dokázat já, týrané dítě, které nedokončilo střední školu, pak vy to můžete dokázat také. A tak se jednou denně postavte s rukama rozpaženýma a radostně řekněte:

 

„Jsem otevřený (á) a přijímám všechno dobro a hojnost Vesmíru. Děkuji ti Živote.“

 

Život vás uslyší a odpoví vám.

 

UTVRZOVACÍ VÝROKY

 

Jsem magnet na peníze. Jakýkoli druh prosperity je ke mně přitahován.

 

Uvažuji ve velkém, a tak si dovolím přijímat od života ještě více dobra.

 

Kdykoliv pracuji, dostává se mi ryzího uznání a jsem dobře odměněn (a).

 

Dnes je nádherný den. Peníze ke mně přicházejí očekávaným způsobem, ale i neočekávaným.

 

Mám neomezenou možnost volby. Všude jsou příležitosti. 

 

Doopravdy věřím, že jsem se společně sešli, abychom jeden druhému požehnali a měli jeden z druhého prospěch. Toto přesvědčení uplatnuji při všech svých interakcích.

 

Podporuji druhé, aby rovněž prosperovali a na oplátku mě podporuje mnoha úžasnými způsoby sám život.

 

Nyní dělám to, co mám rád (a), a jsem za to dobře placen (a).

 

S potěšením se chápu peněz, které dnes dostávám do ruky. Něco z nich utratím a něco si schovám.

 

Žiji v láskyplném, harmonickém vesmíru plném hojnosti a jsem za to vděčný (á).

 

Jsem ochotný se otevřít neomezenému bohatství, které je naprosto všude.

 

Peníze jsou stavem mysli, která mě podporuje. Nechávám vstupovat do svého života blahobyt na vyšší úrovni, než tomu bylo doposud.

 

Život uspokojuje všechny moje potřeby v hojné míře. Důvěřuji životu.

 

Zákon přitažlivosti vnáší do mého života jenom to dobré.

 

Přecházím od myšlenek na chudobu k myšlenkám na blahobyt a má finanční situace tuto změnu odráží.

 

Mám radost z finanční jistoty, která je nedílnou součástí mého života.

 

Dobro ke mně přichází ze všech míst a od všech lidí.

 

Vyzařuje ze mě úspěch a do čehokoli se pustím, to se mi daří.

 

Čím víc vděku projevuji za bohatství, které ve svém životě pocituji, tím více mám důvodů být vděčný (á).

 

Projevuji vděk za všechno dobré, co mě v životě potkává. Každý den s sebou přináší báječná nová překvapení.

 

Své účty platím s láskou a raduji se pokaždé, když vypisuji šek. Hojnost mnou volně prostupuje.

 

V tomto okamžiku jsou mi dostupné obrovské bohatství a moc. Rozhodl (a) jsem se pocitovat to, že jsem vážený (á) a hodný (á) pozornosti.

 

Zasloužím si to nejlepší a nyní přijímám to nejlepší.

 

Vzdávám se veškerého odporu vůči penězům a v tomto okamžiku je nechávám radostně proudit do svého života.

 

Život uspokojuje všechny moje potřeby v hojné míře. Důvěřuji Životu.

 

Zdroj: Kniha: Síla utvrzování se Louise L. Hay