„Proč se to stalo právě mně?“

 „Proč se to stalo právě mně?“

 Kdo by chtěl osobně poznat krásnou silnou energii Merlina, doporučuji zasvěcení do systému energie Reiki Merlinovy moudrosti

 

Lekce 17

 

Jak žít podle této lekce

 

Duch nás stále zasypává stopami, jak je však můžeme rozpoznat? Za prvé musíme být ochotni stopy vidět. Objevují se v mnoha podobách: potkáš člověka, na něhož jsi právě myslel, uslyšíš slovo, které ti právě proběhlo hlavou, zhatí se ti plán a ukáže se, že to bylo tvoje štěstí, uvědomíš si, že se v tvém životě děje tolik náhod, že to opravdu nemohou být jen náhody. Duch se často začíná projevovat způsobem, který bychom mohli nazvat prvním setkáním: úniky o vlásek, šťastné náhody nebo intuice, jež se splní. Ve všech těchto případech je spojení mezi příčinou a následkem příliš nejasné, někdy vypadá, že ani neexistuje. Budeš-li se snažit aplikovat logiku, podle níž A způsobí B a to způsobí C, vysvětlení nebude fungovat, protože tyto náhody jsou příliš vzdálené a příliš osobní. Skutečnou otázkou není: „Proč se to stalo?“, ale: „Proč se to stalo právě mně?“

Samozřejmě může otázka: „Proč se to stalo právě mně?“ vycházet ze sebelítosti. Je třeba naučit se ptát z jiného důvodu, třeba ze zvědavosti, která je od sebelítosti oproštěna. Ego nevěří, že stane-li se něco špatného či nepříjemného, mohlo by to být k něčemu dobré. A přece každá událost má nějaký význam. Duch musí někdy užít vyšší laskavosti, a aby zabránil skutečnému neštěstí, vlastně ze soucitu uštědří člověku pořádnou lekci. A pokud jde o skutečná neštěstí? Na tyto události se kouzelník dívá jako na to nejlepší, čeho byl duch schopen s ohledem na spletitou pavučinu příčin a následků, do níž je každý zapleten.

Stopy denního života často neobsahují žádné zjevné duchovní poselství. Jsou prvním znamením nebo pokusem o probuzení. Každý si povšimne neobvyklé události, ale pokud ji nepovažuje za stopu, neptá se, co znamená. Nechá ji minout, aniž si uvědomí její význam.

Je důležité pochopit, že za maskou materiálního světa se skrývá svět duchovní, tvůj duch, jenž je tvou druhou částí. Jakmile si začneš uvědomovat, že k tobě promlouvá duch, stopy se začnou měnit. Již nejsou pouhými náhodami, které ti snadno vymizí z paměti, ale získávají duchovní význam. Patří sem například vyslyšené modlitby, náhlý dotek prahu smrti, zahlédnutí aury či božího světla, vnímání blízkosti andělů. Naše společnost věnuje těmto věcem nebývalou pozornost, přesto však bývají často zaměňovány za úkazy. Úkaz, jak vyplývá z definice, je svou povahou neosobní. Kouzelník však tvrdí, že stopy jsou ve skutečnosti velmi osobní, jejich smyslem je člověka vést.

Dokud si to nebudeš přát, nemůžeš skrytý smysl odhalit. „Neočekávej, že duch napíše knihu a pak ti ji ještě přečte,“ usmál se Merlin. „Život je nápaditý a duch také. Každá stopa určená tobě je jako ušitá na míru tvého vnímání. Buď rád, že duch zůstává z dohledu, schován vždy za nejbližší zatáčkou. Raduj se, že ho můžeš hledat celý svůj život, neboť kdyby ti duch odhalil všechna svá tajemství najednou, byl bys ponechán s  příjemnými vzpomínkami, ale nezajímavou, nudnou budoucností.“

Duch je stále v pohybu, stále utváří tvůj život z neviditelného zdroje veškerého života a ty musíš být pořád ve střehu, abys mu porozuměl. Někdy se stopa objeví jako blesk z čistého nebe, jindy ti přeběhne přes cestu tiše jako kočka plížící se za svítání za svou kořistí, a někdy se na tebe usměje a přinese ti pocit dokonalé blaženosti. Radost, kterou zažiješ, když vstoupíš do kouzelníkova světa, spočívá v tom, že celý svět najednou obživne. Nic už není mrtvé ani netečné, protože každá maličkost může sloužit jako stopa v pátrání po tom, kdo ve skutečnosti jsi. „Važ si tohoto tajemství, je nejdůležitější ze všech,“ nabádal Merlin. „Sleduj ho bez ustání a každou vteřinu se snaž poodhalit závoj, jenž ho zakrývá. To obohatí tvůj život, který ti s každou odhalenou stopou nabídne víc a víc.“

 

Zdroj: Kniha: Deepak Chopra   Kouzelníkova cesta

 

Archiv článků: Lekce 17