Merlinova moudrost

 Reiki Merlinova moudrost

 

Jak to začalo

  “Moudrost Merlina” vychannelovala Andrea „Chisara“ Baginski dne 25. dubna 2006.

Andrea je učitelkou různých energetických systémů.

Svou cestu začala na konci 80-tých let se základním systémem reiki Mikai Usuiho a od té doby ukončila studium dalších energetických léčivých systémů……

 Poté, co dopomohla na svět mnoha systémům, všechny s magickým zaměřením, obrdržela od Merlina pokyn k vytvoření tohoto nového system….

 Kdo to byl Merlin?

 

Podle událostí v dějinách lidstva je Merlin báj, mýtus. Není jasně doloženo, zda existoval, nicméně vyskytuje se v mnoha pověstech a legendách. 

A jak dobře víme: na každé báji a mýtu je uvnitř troška pravdy.

Nejznámější pověst o jeho Bytí je bezesporu ta o učiteli a poradci panovníka Artuše, později krále Velké Británie.

 Patřil však rovněž k druidům.

My zde chceme hovořit o Merlinovovi jako druidovi a o jeho moudrosti.

  

V čase a prostoru neexistovalo tajemství, které by Merlin neznal.

Viděl minulost, přítomnost a budoucnost. To mu umožnilo zasáhnout včas do dění a změnit je.

Merlin byl nezávislý, vzhledem k tomu, že si byl svými vědomostmi a znalostmi naprosto jistý, nebyl odkázán na mínění a rady jiných.

 To však neznamenalo, že druhé ignoroval. Ne, on jim naslouchal a to velmi pozorně. 

 Byl všemu otevřený a posuzoval na základě svých vědomostí, zkušeností a své moudrosti a ne na základě toho, co mu vyprávěli jiní…..

 

Většina z nás se cítí jako otrok svého osudu, nebo obět rozhodnutí jiných, ale to je jen náš subjektivní pocit.

Podobně jako Merlin můžeme svůj osud uchopit pevně v rukou. Naše cesta se odvíjí od našich rozhodnutí a měli bychom s nimi nakládat proto velmi moudře.

A k tomu si můžeme vzít ku pomoci Merlina…..

 

Merlin ti také může díky svým znalostem pomoci s jinými věcmi. Jako druid znal samozřejmě přírodu se všemi jejími zákony. Věděl všechno o kamenech, rostlinách, zvířatech, o matce Zemi a obloze, ani hvězdy mu nebyly cizí. 

  

Podle jeho školení keltského druidy měly zvláštní postavení v přírodě stromy….

Mým přáním je, aby jsi v Merlinovi našel takového dobrého přítele, moudrého a trpělivého učitele, jako jsem v něm našla já.

 Bud požehnán

Andrea „Chisara“

 

Reiki Merlinova moudrost:

Cena: 3.100,- Kč

Zasvěcení: 1

Předpoklady: žádné, doporučují především

absolventům kursu Mikao Usuiho reiki I, 

nebo jiného energetického systému, případně vhodné zkušenosti s energií

Kurs možno přímo u mne ve Vídni nebo jako dálkový.