Merlinova moudrost (kurs osobní či na dálku)

 Reiki Merlinova moudrost

 

Jak to začalo

  “Moudrost Merlina” vychannelovala Andrea „Chisara“ Baginski dne 25. dubna 2006.

Andrea je učitelkou různých energetických systémů.

Svou cestu začala na konci 80-tých let se základním systémem reiki Mikai Usuiho a od té doby ukončila studium dalších energetických léčivých systémů……

 Poté, co dopomohla na svět mnoha systémům, všechny s magickým zaměřením, obrdržela od Merlina pokyn k vytvoření tohoto nového system….

 Kdo to byl Merlin?

 

Podle událostí v dějinách lidstva je Merlin báj, mýtus. Není jasně doloženo, zda existoval, nicméně vyskytuje se v mnoha pověstech a legendách. 

A jak dobře víme: na každé báji a mýtu je uvnitř troška pravdy.

Nejznámější pověst o jeho Bytí je bezesporu ta o učiteli a poradci panovníka Artuše, později krále Velké Británie.

 Patřil však rovněž k druidům.

My zde chceme hovořit o Merlinovovi jako druidovi a o jeho moudrosti.

  

V čase a prostoru neexistovalo tajemství, které by Merlin neznal.

Viděl minulost, přítomnost a budoucnost. To mu umožnilo zasáhnout včas do dění a změnit je.

Merlin byl nezávislý, vzhledem k tomu, že si byl svými vědomostmi a znalostmi naprosto jistý, nebyl odkázán na mínění a rady jiných.

 To však neznamenalo, že druhé ignoroval. Ne, on jim naslouchal a to velmi pozorně. 

 Byl všemu otevřený a posuzoval na základě svých vědomostí, zkušeností a své moudrosti a ne na základě toho, co mu vyprávěli jiní…..

 

Většina z nás se cítí jako otrok svého osudu, nebo obět rozhodnutí jiných, ale to je jen náš subjektivní pocit.

Podobně jako Merlin můžeme svůj osud uchopit pevně v rukou. Naše cesta se odvíjí od našich rozhodnutí a měli bychom s nimi nakládat proto velmi moudře.

A k tomu si můžeme vzít ku pomoci Merlina…..

 

Merlin ti také může díky svým znalostem pomoci s jinými věcmi. Jako druid znal samozřejmě přírodu se všemi jejími zákony. Věděl všechno o kamenech, rostlinách, zvířatech, o matce Zemi a obloze, ani hvězdy mu nebyly cizí. 

  

Podle jeho školení keltského druidy měly zvláštní postavení v přírodě stromy….

Mým přáním je, aby jsi v Merlinovi našel takového dobrého přítele, moudrého a trpělivého učitele, jako jsem v něm našla já.

 Bud požehnán

Andrea „Chisara“

 

Reiki Merlinova moudrost:

Cena: 4.100,- Kč   (+ ev. tkzv. Západní systém zasvěcení +900,-)

Zasvěcení: 1

Předpoklady: žádné, doporučují především

absolventům kursu Mikao Usuiho reiki I, 

nebo jiného energetického systému, případně vhodné zkušenosti s energií

Kurs možno přímo u mne ve Vídni nebo jako dálkový.