Reiki - jaký symbol použít pro reiki v přítomnosti

Pokud dávám reiki v přítomnosti, můžu použít první symbol reiki Cho Ku Rei nebo je lepší použít první CKR a druhý SHK?

Odpověd:
Vždy vycházej z toho, co symboly představují, CKR zvyšuje výkon léčivé energie, SHK se zaměřuje na emoční složky nemoci a HSZSN se zaměřuje na mentální tělo, v prostoru i čase.
Já osobně používám většinou z reiki II symboly všechny v této posloupnosti: HSZSN jak pro sebe osobně - ostatně musím se i já přeci napojit na své vlastní Vyšší já – tak pro ostatní, včetně rostlin, zvířat, budov aj. 3x, poté SHK 3x, tímto symbol pronikneš do hloubky emocí klienta i sebe, kde je většinou problém, jsou právě emoce, když vyléčíš ty, vyléčíš i fyzické následky těla. Pokud jsi si jistá, že problém leží právě v emocích, můžeš dle např. Diany Stein symbol SHK nakreslit přímo nad korunní čakru klienta. Poté CKR 3x, tímto předešlé symboly aktivuješ a zesiluješ tok energie reiki.
Když někdy dávám tkzv. rychlé ošetření, použiji hned CKR,ale to už potřebuje trošku trénink.
Naprosto nic se však nestane, pokud symboly pořadí popleteš, protože opět záleží na mentálním naladění a úmyslu. Rovněž se mne často žáci ptají, jakými barvami je kreslit, to je též jedno, nebot barvy se postupem přílivu energie reiki mění, na tkzv. astrální barvy a sama časem poznáš jejich obrovskou spektrovou škálu.
Jen např. třeba u Dračího reiki se např. symbol Dračího srdce kreslí zlatě, ale tam to má své opodstatnění, pro základní reiki platí výše uvedené. 
 

© Cypyright text Iva Höllmüller  

 

Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka