Reiki - mohu odesílat energii reiki po požití alkoholu,kávy...

To bych ti nedoporučila, jak ty, tak tvůj klient byste neměli být ve stavu po požití jakýchkoliv návykových látek, tudíž nejen alkoholu. Nedoporučuje se ani silná káva anebo silné tabákové produkty. A samořejmě ani drogy.

Pokud by však už došlo k situaci, jako např. nehoda, náhlá mozková příhoda aj., kdy o životě rozhodují doslova sekundy, tak samořejmě reiki poskytneš i pod vlivem alkoholu, ono už si cestičku najde samo.

 

Zde cituji podrobnou výstiženou odpověď pro jasnější představu k této otázce:

 Ani klient, ani terapeut by neměli být během terapie pod vlivem návykových látek. Tím jsou myšleny například alkohol, silná káva a v případě pochybností pak rovněž tabákové výrobky. Konzumace drog snižuje schopnost rezonance našeho těla a tím rovněž možnost povzbudit pomocí reiki jeho samoléčící schopnosti. Kromě toho návykové látky zatěžují z čistě biochemického pohledu naše detoxikační orgány, čímž se snižuje schopnost organismu odbourávat a vylučovat jedy a hleny, usazené v těle. S konzumací alkoholu bychom měli z téhož důvodu přestat přinejmenším osm hodin před terapií reiki, aby nebyl negativně ovlivněn výsledek terapie. Pokud se týče kávy, černého čaje a cigaret, stačí – podle naší citlivosti a v závislosti na zkonzumovaném množství – ponechat odstup od terapie 30 až 90 minut.

            Upozornění: V žádném případě nejde o to, že by reiki nefungovala nebo že by mohla způsobit nějakou škodu, nedodržíme-li výše uvedené rady, jedná se však o to, že účinnost reiki se v tom případě může drasticky omezit.

            Pokud je terapeutem kuřák, měl by si při ošetřování hlavy či krku nasadit zápachuvzdorné tenké rukavice, nejlépe vyrobené z latexu. Nikotinový zápach, jenž ulpívá na pokožce rukou ještě hodiny po dokouření poslední cigarety, může být zejména nekuřákovi velmi nepříjemný.

 

Zdroj: Kniha: Walter Lübeck Velká kniha reiki