Smrtelníci věří, že jsou fyzické bytosti, které se naučily myslet

Smrtelníci věří, že jsou fyzické bytosti, které se naučily myslet

  Kdo by chtěl osobně poznat krásnou silnou energii Merlina, doporučuji zasvěcení do systému energie Reiki Merlinovy moudrosti

 

***Lekce 7

 

Jakmle se vyčistí průzor vnímání,

uvidíš svět, který byl předtím neviditelný,

uvidíš svět kouzelníka.

 

Máš v sobě skrytý pramen života,

v kterém se můžeš kdykoli očistit a proměnit.

 

Očištění znamená zbavení se jedů

nahromaděných za celý život,

zbavení se jedovatých emocí, jedovatých myšlenek

a jedovatých vztahů.

 

Všechna žijící těla, fyzická i subtilnější,

jsou shluky energie, kterou lze vnímat přímo.

 

Jednoho letního dne, když si Merlin s Artušem ospale hověli u potoka, Merlin náhle promluvil: „Když jsem byl malý chlapec, ještě daleko v budoucnosti, četl jsem jednu báseň. Jsem zvědavý, jestli se ti bude líbit.“ Artuš předstíral, že spí, zakrývaje si rukou obličej před žhnoucím červencovým sluncem. Kdykoli hovořil Merlin o budoucnosti jako o minulosti, musel se Artuš hodně soustředit, aby mu rozuměl.

„Nemusíš mě ignorovat,“ pokračoval Merlin, „tato báseň je příliš krásná, než aby sis ji neposlechl.“

 

Představ si, že spíš,

a představ si, že ve spánku sníš,

a představ si, že ve snu

přijdeš do nebe

a tam utrhneš

překrásný neznámý květ,

a představ si, že se vzbudíš

a ten květ držíš v ruce.

Co pak?

 

Jak porozumět této lekci

 

Když jsme vzhůru, naše pozornost je zaměřena na pozoruhodnosti materiálního světa, a tak jsme samozřejmě přesvědčeni, že fyzické tělo je jediné, které máme. Co je to vlastně tělo? Nejobecnější definice asi zní, že jde o souhrn buněk, které navzájem spolupracují, aby vytvořily větší jednotku. Tělo je však mnohem víc než jen souhr jednotlivých částí, a proto může jednat, myslet a cítit způsobem, který je pro jednotlivou buňku nemožný.

Pokusme se tuto definici aplikovat na nezvyklou oblast, a to na pocity. Každý den zažíváš izolované pocity, které lze přirovnat k jednotlivým buňkám. Dej je dohromady a získáš emocionální tělo. Tvé emocionální tělo je především živou historií všech věcí, které máš a nemáš rád, strachu, nadějí, tužeb a podobně. Kdyby mohlo tvé emocionální tělo vstoupit do místnosti, tví přátelé by tě ihned poznali, protože emocionální tělo je podstatnou částí naší identity.

Každý máme ještě další neviditelná těla, která nám přidávají na jedinečnosti. Máme tělo znalostí, jež s námi rostlo od narození. Můžeme ho nazvat mentální tělo. Znalosti jsou hlubší než emoce, protože jsou vytvořeny z abstraktních pojmů. Ještě hlubší je však to, co vnímáš jako smysl života, své nejnitěrnější přesvědčení o existenci a podstatě bytí. To všechno tvoří tvé kauzální tělo, jež ti umožňuje rozumět existenci. Zde sídlí nejhlubší zárodky vzpomínek a tužeb.

Všechna taková těla jsou pro tebe specifická. Jak jsem již řekl, kdyby mohlo tvé mentální či kauzální tělo vstoupit do místnosti, každý by tě okamžitě poznal. Totožnost, neboli jak se ty vnímáš jako „já“, vyplývá z toho, jak vnímáš tato těla. Kouzelník ví, že totožnost plyne od nejniternějšího těla až po nejhrubší. , s nímž se ztožňuješ, je nejdřív tvořeno tvým životním krédem (kauzálním tělem), které dává vzniknout myšlenkám (mentálnímu tělu) a pocitům (emocionálnímu tělu). Teprve na konci posloupnosti dostává impuls života tvé fyzické tělo. Jak Merlin říkával: „Smrtleníci věří, že jsou fyzické bytosti, které se naučily myslet. Ve skutečnosti jsou však myšlenkami, které se naučily vytvořit fyzickou bytost.“

 

Zdroj: Kniha:  Deepak Chopra Kouzelníkova cesta