Symboly reiki II. - II. část

Symboly reiki II.

 

Jsou to duše, které jsou uvězněny v nesprávné dimenzi, které potřebují pomoc k tomu, aby mohly jít dál. Tyto bytosti jsou zřídkakdy negativní nebo působící újmu, ale někdy mohou být nezbedné. Nemusejí ani vědět o tom, že už jsou mrtvé. Lidé s psychickými schopnostmi je mohou vidět nebo intuitivně vnímat, že něco není v pořádku. Člověk může mít například pocit, že není v místnosti sám nebo že ho někdo pozoruje – ale fyzicky v té místnosti nikdo jiný není. Energie takového domu není příjemná.

V takových případech nejprve důkladně vykuřte celý dům šalvějovým nebo šalvějovým a cedrovým kadidlem. Naplňte každou místnost kouřem a umístěte Si-Hi-Ki  do všech koutů, na okna a dveře. Řekněte této bytosti: „Přišel jsem ti pomoci jít dál. Sem už nepatříš.“ V určitém okamžiku pocítíte její přítomnost. Pošlete jí Si-Hi-Ki, pozvěte dovnitř její jemnohmotné průvodce a požádejte je, aby ji zavedli domů. Buďte jemní a zdvořilí. I když se bude ta bytost vztekat a odmítne odejít, nemůže vám ublížit. Může se stát, že k tomu, aby mohla odejít, bude nejprve potřebovat vidět svoji matku, partnera nebo náboženskou postavu, v niž věřila. Mám-li pochybnosti, tak přivolám Marii jako Matku Země, aby ji vzala domů.

Občas se stane, že duchové uvěznění v nižší astrální sféře (nebo ve sféře éterické – pozn. překladatele) vstoupí do těl lidí nebo zvířat a projeví se onemocnění. Těm se říká intrúzie (spirit attachmens v angl. – pozn. překl.). S tím, jak léčitel nabývá na zkušenostech, začne se s nimi setkávat. Proces k jejich odstranění je podobný jako ten předchozí k očistě obydlí. Situace je však jiná v tom, že v těchto případech duchové vědí, že dělají něco špatného a mohou mít strach „jít domů“. Opět přivolám Marii jako Matku Zemi a řeknu intrúzii: „Jdi ke světlu. Tvá práce je skončena a nyní můžeš jít domů. Nebudeš potrestán, budeš vítán a léčen. Běž ke světlu. Matka na tebe čeká.“ Používejte přitom hodně Si-Hi-Ki. Pocítíte, jak se energie uvolnila, a po takovém léčení se někdy stane, že dlouhodobé zdravotní nebo emoční problémy zcela zmizí.

Pokud jde o teorii intrúzií, má se za to, že jejich úkolem je přimět člověka, v němž přebývají, aby si prošel určitou životní lekcí, k níž se podujal před současnou inkarnací. Jakmile je lekce skončena a nemoci či bolesti není již déle třeba, mohou odejít. Tyto bytosti obývají nižší astrální sféry, kde jsou uvěznny a nemohou jít dále. Nepatří tam a ani tam být nemusejí. Tím, že vstoupí do těla, z něhož jsou při léčení vysvobozeny, naleznou cestu tam, kam patří. Jak člověk, který je přechovává, tak i léčitel, prokázali intrúzii službu. Mnoho bytostí opouští nižší astrální sféry tímto způsobem. Intrúzie nejsou něčím, čeho bychom se měli bát. Jestliže se při léčení objeví, je to proto, že jsou na cestě domů.

Jakmile je místnost, dům nebo energie člověka pročištěna, použijte Si-Hi-Ki na ochranu. Používejte je také na svůj automobil a domácí zvířata. Lze to dělat i na dálku. Tento symbol zapečetí prostor nebo auru člověka proti jakékoliv formě negativity. Prodělal-li někdo operaci nebo nějaké jiné fyzické či emoční trauma, můžete Si-Hi-Ki použít k tomu, abyste opravili trhliny v auře způsobené anestetiky, bolestí nebo strachem. Když zapečeťuji auru po odstranění intrúzií nebo nějaké jiné negativní energie, jsem často pobízena, abych spolu se Si-Hi-Ki aplikovala i Hon-Ša-Že-Šo-Nen. Takové bytosti mohou být intrúzie karmického původu a tyto symboly je mohou zcela odstranit.

Karmické připoutanosti (karmic attachments) jsou situace, nemoci nebo negativní energie přenesené z minulých životů proto, aby mohly být nyní vyléčeny. Mohou k nim patřit i emoční modely z minulých životů, ale obvykle se jedná o negativní příznaky, zlozvyky či nemoci z minulosti. Někdy je to lpění na určitých lidech. Karmická připoutanost není pozitivním vztahem, ale něčím, co musí být odstraněno, aby člověk mohl prožít svůj život harmonicky a plně. Použití Si-Hi-Ki při léčení situace, která se nezdá mít žádnou logickou příčinu, může takovéto připoutanosti uvolnit a osvobodit člověka od mnoha nevysvětlitelné negativity a bolesti. Není snadné poskytnout pro takové případy jednoznačnou radu; řiďte se prostě vedením a intuicí. Reiki tyto věci často uvolňuje, aniž by si toho byl léčitel nebo léčený vědom.

Vzhledem k tomu, že při reiki II přicházíme do kontaktu s takovým množstvím působení odhmotněných bytostí, je nějaká pomoc z druhé strany na místě. Nepřišli jsme na Zemi sami; každý z nás má celou řadu jemnohmotných průvodců, kteří nám mají pomáhat a léčit nás. Energie lidské duše není jednoduchá nit, nýbrž mnohopramenná šňůra jako molekula DNA. Inkarnovaný člověk je pouze jedním pramenem této šňůry. Další pramen, jenž zůstává neinkarnovaný, je samostatná bytost a může být životním průvodcem nebo andělem strážným toho člověka. Každá duše může inkarnovat současně několik bytostí, i když se navzájem málokdy potkají. Duchové, patřící ke skupině bytostí duše inkarnovaného člověka, mohou také sloužit jako jeho průvodci. Toto je pouze částečné vysvětlení velice složitého procesu.

Všichni máme životního průvodce, který s námi zůstává po celou dobu naší inkarnace. Je to obvykle průvodce, který pomáhá jednotlivci splnit jeho životní úkol. Například koncertní umělec může mít za svého životního průvodce někoho, kdo byl kdysi houslistou. Můj vlastní životní průvodce byl původně šaman kmene Ojibwa a pomáhá mi s psaním mých knih. Další z mých průvodců je Tereza z Avily, která říká, že byla jedním z mých předchozích životů. Pečuje o mé tělo a učí mě léčebným metodám. Průvodce, jemuž říkám Matka, je bohyně Isis.

Jiní průvodci přicházeji za specifickým účelem a odcházejí, když je úkol splněn. Někteří z nich zůstávají v kontaktu po dlouhou dobu, zatímco jiní se zdrží třeba jen jeden den nebo týden. Někteří průvodci se objevují ve skupinách. Posledních pět roků pracuji se skupinou průvodců, jež se nazývají Bharamus; říkají mi, že jejich úkolem je naučit mne, jak být šťastná. Tuto skupinu tvoří nejméně šest bytostí, mužského i ženského pohlaví, se zřetelně rozlišitelnými hlasy a postavami. Některé archetypy nejsou přesně tím, čemu říkáme průvodci, ale mohou plnit tuto roli. Kwan Jin, Marie a Brede se všechny v různou dobu objevují a jsou rády, když je přizvu k léčení. Přijdou ke každému, kdo je v případě potřeby přivolá.

Jemnohmotní průvodci jsou naprosto pozitivní bytosti. Kterákoliv bytost, jež vás navádí k něčemu, co je proti vaší vůli nebo o čemž víte, že je to špatné, není průvodcem. Průvodce vám neříká, co máte dělat, a pouze, když je o to požádán, vám řekne svůj názor. Nenapadají svobodnou vůli, nerozhodují za vás ani se vám nepletou do léčení. Na léčení a proces učení však dohlížejí, poskytují ochranu, přinášejí dary, pomáhají nám plnit náš životní úkol a pomáhají nám s jakoukoliv prací, kterou vykonáváme pro druhé. Léčitel má vždy průvodce, kteří mu s léčením pomáhají.

Každému léčiteli je od zasvěcení do prvního stupně přidělen jemnohmotný průvodce reiki. Jakmile začne energie při léčení proudit, průvodci se objeví. Pokud je jich při léčení třeba, tak se ho účastní.    

 

Navazující článek:

 

Zdroj: Kniha: Diane Stein Průvodce reiki 

  Knihu pro Vás rádi obstarají v osvědčeném, solidním a oblíbeném knihkupectví ZDE, spolu s milým dárkem pro Vás při každém nákupu