„Miluj tamhle toho člověka!“

Nástrahy při pokusu o sebelásku – jednoduché citové cvičení pro větší míru svobody

 

Výzva „Miluj sám sebe!“ je úžasná Pravda. Pokud u vás funguje, podržte tuto cennou větu ve svém srdci a vnímejte její naplnující účinek.

Pokud s tím máte problémy, může to znamenat, že jste právě uvízli v pasti sebelásky. At se o to člověk pokouší sebevíc, cit mu stále uniká, a to někdy tak dlouho, že už v něj skoro ani nevěří. Zdá se, jako by to bylo tím těžší, čím víc si to člověk přeje. Sebeláska může být tím, oč člověk usiluje po celý život. I když existuje mnoho receptů, které hezky znějí a radí člověku, že by měl dělat nebo naopak nedělat něčeho více a jiného méně, zůstane nakonec pocit, že se nic nedaří tak, jak by mělo.

Proč představa, že člověk miluje sám sebe, často nefunguje? Protože výzva „Miluj sám sebe!“ je přesně vzato nemožná. Je to past.

 

„Miluj sám sebe!“ je výzva, aby člověk něco podnikl. Pro lásku se však nedá nic dělat. Je nemožné sami sebe milovat, pokud se to už neděje. Je to asi tak, jako by vám někdo nařídil: „Miluj tamhle toho člověka!“ Nejde to jen proto, že si to člověk přeje.

 

„Miluj sám sebe!“ je příkaz rozumu. Rozum však neumí milovat a už vůbec ne sebe sama. Láska je stejně jako mír vnitřní stav na opačné straně myšlení. Jestliže ho chce někdo začlenit jako tělesný pocit, zařadí ho nejspíš do oblasti srdce.

 

Rozkaz „Miluj sám sebe!“ svědčí o tom, že člověk není momentálně v pořádku, protože se zřejmě příliš málo miluje. Když se však člověk necítí být v pořádku, blokuje přesně tato skutečnost pocit lásky.

 

Když se výzvu „Miluj sám sebe!“ nepodaří uskutečnit, vede k opaku. Pocity méněcennosti, odmítání sebe sama a pochybnosti jsou stále větší. „Prostě nedokážu sám sebe milovat“, je myšlenka, která se objevuje stále znovu.

 

Zdroj: Kniha: Tajemství přitažlivosti srdce     Ruediger Schache

 

Starší články:

První závoj

Sedmý závoj - sebeklam

Nenecháte si ubližovat od jiných

Hra zrcadlových neuronů

Miluj sám sebe

Doporučená kniha