Právě jsem vyskočil z letadla a nemám padák

 Vím, jak se chci cítit

 

Když se někdy ocitnete uprostřed nepříjemné situace, dělá vám potíže v ní objevit jakákoliv pozitiva. Některé věci nelze tolerovat; některé věci jsou tak velké a tak špatné, že se vám zdá nemožné najít na nich něco pozitivního, ale to je proto, že se snažíte udělat příliš veliký skok z hrůzy, na niž se soustředíte, k vámi vytoužené situaci. Jinak řečeno, chcete-li rovnou najít nějaké akční řešení, kterým se toto dá do pořádku, ale ocitnete se v situaci, kdy nic z toho, co byste mohli podniknout, se nezdá být vhodné, nikdy nezapomeňte, že zatímco v tomto okamžiku může vaše jednání postrádat pozitivní aspekt – zatímco možná nemůžete přijít na to, co udělat, abyste se cítili lépe -, vždy víte, jak se chcete cítit.

Je to trochu jako by někdo říkal: „Právě jsem vyskočil z letadla a nemám padák. Co mám teď dělat?“ Existují situace, při nichž za stávajících okolností žádné jednání nebo myšlenky nezpůsobí dostatečně významný rozdíl, aby v tento moment ovlivnily výsledek, který se na vás řítí. A tak jako někdy nemůžete přijít na to, co udělat,, aby se věci daly do pořádku, nenapadá vás ani myšlenka, která by vše ihned změnila.

Pokud však chápete, jakou sílu má vaše myšlení a jakým neuvěřitelným účinkem působí nepřetržitě, příjemně-pociťované myšlenky, a začnete si své myšlenky vědomě volit využíváním vedení, které vám naznačují vaše pocity a emoce, můžete zaměřením pozornosti na lepší pocity svůj život snadno proměnit na převážně příjemně-pociťované zážitky. Jste-li schopní objevit i ten nejmenší pocit úlevy ve vědomě zvolené myšlence – nastoupíte tak mírumilovnou cestičku ke svému řešení. Jinými slovy, víte, že byste se raději cítili šťastní než smutní, svěží než unavení, povzbuzení než vyčerpaní. Víte, že byste se radeji cítili produktivní než neproduktivní, svobodní než omezení, rostoucí než stagnující....

Nemusí vám být jasné, co v určitých situacích udělat, a možná někdy dokonce nebudete schopni určit, co je to, co chcete mít, ale nikdy nenastane okamžik, kdy byste nebyli schopni do určité míry určit, jak se chcete cítit.

Neexistuje dostatek činnosti, kterou by bylo možné vyvážit rozladěné myšlení, ale když začnete získávat kontrolu nad tím, jak se cítíte – tím, že si vědoměji volíte směr svých myšlenek – objevíte mocný účinek myšlení. Dosáhnete-li vědomější kontroly svých vlastních myšlenek, dosáhnete tak vědomější kontroly své vlastní životní zkušenosti.

 

Zdroj: Kniha:Peníze & Zákon přitažlivosti Esther a Jerry Hicks

   

 

Starší články:

Dobře se vyspím

Ach, jsem vzhůru