Reiki energie a věda

 Energie a hmota

 Energie a Albert Einstein

  

Z fyziky víme, že energie drží dohromady hmotu.

Celý vesmír je choulostivou rovnováhou energie a hmoty, od nejmenšího atomu až po největší hvězdu.

 Zákon o zachování energie říká, že energii nelze vyrobit, ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie.

Energie přichází k Zemi prostřednictvím zářivého světla našeho Slunce, uchovává se převážně v zelených rostlinách a pak je prostřednictvím potravinového řetězce distribuována dál. Kromě toho, že přijímáme energii z jídla, bereme si ji také z lidí kolem a prý i z ionizovaného vzduchu. V širším slova smyslu se dá situace chápat tak, že energii nejen přijímáme, ale my sami JSME energie. Orgány našeho těla sestávají z tkání tvořených z buněk, které jsou tvořeny molekulami sestávajícími z atomů a ty se skládají z vířících, pulsujících, vibrujících energetických polí. Energie nás obklopuje a navíc proniká do buněk našeho těla.

 

Jsme energetické bytosti stvořené z téže látky jako hvězdy.

 Víme, že energie má mnoho podob, z nichž některé jsou viditelné, jako třeba vývoj blesku. Životní energie je jemnější povahy, zpravidla ji fyzickým zrakem nevidíme, ale rozhodně ji vnímáme.

  Reiki nezná hranic

 

Reiki energie proniká jak do našich tělových buněk, tak do buněk všech ostatních živých tvorů.

Naše tělesné, mentální a duševní funkce jsou udržovány prostřednictvím energie.

 

Bez energie by nebyl život!

 

Všechno žije díky energii, potřebuje ji jako potravu, vyrábí a vydává vlastní energii. Také my, lidé, stejně jako ostatní živé organismy hmoty, potřebujeme navíc k materiální potravě (která byla rovněž vytvořena ze sluneční a zemské energie) čistou energii k životu.

 

Tuto energii naší jemnohmotné tělesné soustavě obstarávají energetické orgány – čakry.

 

Čím je stav těchto čaker lepší, tím lépe můžeme přijímat pozitivní kosmické energie nebo vibrace a ještě více můžeme tyto energie skrze naši osobnost a naše čakry vyzařovat a realizovat je do všech aspektů našeho života.

 

Pro mne jako ateistu bylo kdysi důležité, aby mi někdo pořádně objasnil princip reiki i z hlediska vědy, tehdy jsem ještě plně nechápala, že některé věci se prostě dějí i bez vědeckých důkazů a že se máme naučit jim jednoduše jen věřit.

Nicméně, protože vy teprve s  energií reiki začínáte, považuji za důležité vám ty vědecké, řekněme ne důkazy, ale fakta, uvést. Doporučuji si tuto obsáhlejší a trošku nudnější kapitolu dobře přečíst. Velmi dobře přečíst a pochopit. 

Další podrobnější informace naleznete v mých skriptech pro kurs reiki I Miako Usuiho. 

  

© Cypyright  text Iva Höllmüller  

Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně aktivního odkazu zdroje www.reiki-oasa.cz.

 

©Copyright („Mandala uzdravování“) Olga Petrusová