Recitování životních pravidel Reiki

  

 Recitování životních pravidel Reiki

 Protože většina z nás nehovoří plynně japonsky, nezbývá nám nic jiného, než abychom si je přeložili, protože jinak bychom je nikdy nepochopili. Životní pravidla jsou naštěstí jednoznačná a každý Japonec by si je vyložil a rozuměl jim tak, jak bude uvedeno níže.

Před jednotlivými životními pravidly a po nich uváděl Mikao Usui ještě jakýsi úvod a instrukci. Recitovalo se však pouze pět životních pravidel a úvodní slova Kyo dake wa – právě dnes.

 

Shofuku no hihoo:

Tajná metoda, jak přizvat štěstí.

 

Manbyo no ley – yaku:

Duchovní medicína na všechny nemoci (těla i duše).

 

A pak se již recituje:

Kyo dake wa:           Právě dnes

1. Ikaru – na:                        Nezlob se

2. Shinpai suna:      Nestarej se (nedělej si starosti)

3. Kansha shite:      Buď vděčný

4. Gyo o hage me:   Pracuj tvrdě (plň své povinnosti)  

5. Hito ni shinsetsu ni:       Buď vlídný ke svým spoluobčanům

 

Až sem se recituje.

 Asa yuu gassho shite, kokoro ni nenji, kuchi ni tonaeyo:

 

Ráno a večer se posaď do pozice Gassho a opakuj tato slova hlasitě a z celého srdce.

 

Shin shin kaizen, Usui Reiki Ryoho:

(Ke) zdokonalení těla i duše, Usuiho léčebná metoda Reiki.

 

Chosso, Usui Mikao

Zakladatel, Usui Mikao.

 

Životní pravidla se říkají plynule třikrát za sebou. Pokud si k tomu ještě budeš chtít přidat zvukovou kulisu, doporučuji ti některou z hezkých kazet (či CD) k Reiki, například Merlin´s Magic. Můžeš si take nahrát znění těchto pravidel v japonštině (pokud vím, existuje CD od Merlin´s Magic, s názvem „Reiki, Space of Peace and Love“, jež obsahuje životní pravidla, v provedení dvou Japonek – mnišky Myoyu-San a hudebnice Kiyo-San, poznámka překladatele).

Dost dobře nerozumím, proč jsou životní pravidla v nesčetných knihách a v různých kursech Reiki nesprávně překládána a vykládána. Proto bych se chtěl věnovat všeobecně rozšířenému mylnému (pohádkovému) výkladu, abych jej jednou pro vždy sprovodil ze světa.

 

Ke třetímu pravidlu: „Buď vděčný za vše živé”  Dodatek ”za vše živé” je v tomto případě zbytečným omezením. Buď tedy prostě jen vděčný …

Ke čtvrtému pravidlu: „Zasluž se čestně o svůj denní chléb“. To je sice také principiálně správné, v životních pravidlech Reiki to však není.

K pátému pravidlu: „Cti své rodiče, učitele a starší“. To zní dobře a je to také správné, ale o tom ve skutečnosti není v pátém pravidle ani slovo.

 

 

 Zdroj: kniha: Frank Arjava Petter Praktický průvodce reiki

  

Základní pravidla reiki

 

 Reiki – originální životní pravidla

podle Mikao Usui

 

Právě dnes :

se nerozčiluj

si nedělej starosti

buď naplněn vděčností

pracuj čestně a tvrdě (na sobě samém)

buď ke všem přátelský a milý

 

Kyo dake wa (kjó daké wá) …..  jen pro dnešek

Okolu-na (okolu-ná) …… se nezlob 

         Shinpai suna (šin-pai su-ná) …… buď vděčný

    Goo wo hage me (gú vo hagé mé) ….. pracuj usilovně

Hito ni shinsetsu ni (hito ní šin-se-cu ní) ….. buď laskavý k druhým

  

Pět životních pravidel reiki podrobněji:

 PRÁVĚ DNES:

 

SE NEROZČILUJ

 Hněv, zlost, zuřivost, nenávist – všechny tyto emoce jsou úplně zbytečné. Ukazujeme tím, že vše chceme mít pod svojí kontrolou, všechno bychom chtěli ovládnout, chceme být středem vesmíru, namísto moudře splývat s Jednotou.

Už nejsme schopni vidět, že nám Prozřetelnost takto nastavuje zrcadlo. Každá myšlenka se stává příčinou, její následky se dostaví. Každá situace v našem životě zrcadlí příčiny a důsledky, které jsme sami vytvořili. Zlost působí disharmonicky pro naši vnitřní harmonii a klid, v konečném důsledku zapříčiňuje fyzické nemoci. Uvědomte si důvod své zlosti, uvědomte si, co požadujete a očekáváte od života. Prožijte si tyto emoce a uvolněte se. Zloba je reakce, odpovědí musí být láska.

 

  NEDĚLEJ SI STAROSTI

 Když si děláme starosti zapomínáme, že ve všech událostech je obsaženo božské, univerzální vědomí. Naše obavy dokazují, že jsme se odpojili od součásti kosmické univerzální celistvosti. Jsou záporným návykem, starým neužitečným vzorem, který v nás v průběhu času zakořenil. Nad minulostí si nelámejte hlavu – z minulosti plyne poučení, t.j. z každé nepříjemnosti z minulosti plyne určitá zkušenost, poznání, které nám měla zprostředkovat nějaká osoba nebo událost. Každý, koho jsme potkali, či ještě potkáme, je naším poslem. Stejně tak je zbytečné si dělat starosti o budoucnost: Budoucnost je sen...

Je lepší se řídit zásadou: Žij přítomností...TADY - TEĎ – TAHLE CHVÍLE.

Neustále je nutné sledovat své myšlenky, udržovat je pod kontrolou a vždy je usměrňovat.

 

BUĎ VDĚČNÝ

 Být vděčný znamená přijímat s vděčností všechnu hojnost, které se nám v životě dostalo. Musíme být vděčný nejen proto, že jsme ji obdrželi, ale i proto, že jsme ji poznali. Náš strach z toho, že se nám něčeho nedostane nám brání mít to, co je skutečně naše. Bohatství nesmí být jen materiální povahy, ale také duchovní.

Vděčnost dává našemu životu bohatství. Neobsahuje jen to, co nám již bylo dáno, ale také přesvědčení, pevnou víru, že dostaneme vždy všechno, co potřebujeme. Vděčnost dělá také život naplňujícím a dokonalým. Pokud žijeme v duchu vděčnosti, začneme bohatství magicky přitahovat. Jedině duch nedostatku, uvědomování si, že nám stále něco schází, to nám brání v tom, abychom radostně přijímali, co nám náleží, co nám vždy patřilo.

Každou formu služby je třeba uznat a poděkovat za ni. Začíná každým novým dnem, který v zdraví, s radostí a vděčností sloužíte Nejvyšší Inteligenci – vesmíru či Stvořiteli.

 

VYKONÁVEJ PRÁCI ČESTNĚ

 Musíme být čestní sami k sobě, jestliže chceme žít v přirozeném toku vesmírné energie. Taková čestnost znamená, že vždy budeme hledět pravdě do očí. Jen když do sebe hluboce nahlédneme pro zkoumání našeho konání – tak odhalíme, jakou úlohu má v našem životě určitý člověk nebo událost. Tak budeme mít brzy soucit s každým i sami se sebou. Kdo pracuje čestně, vnáší harmonii do svého života i okolí.

 

BUĎ LASKAVÝ K DRUHÝM

 Všichni pocházíme z jednoho stejného pramene. Všichni jsme dětmi vesmíru. Všechny formy života jsou na sobě závislé a vzájemně se podmiňují. Člověk v důsledku své egocentrické disharmonické činnosti způsobuje nesmírné ekologické škody na naší Matce Zemi. Chce ji ovládat a vykořisťovat. Jestliže chceme přežít, musíme se naučit milovat a vážit si všechny formy života a v tomto duchu s nimi i zacházet. Jestliže přijímáme všechny aspekty života radostně, vyzařuje takto láska a radost na všechny ostatní lidi i věci. Když nemilujeme sami sebe, nemůžeme milovat ani druhé. Co je vevnitř, je i na povrchu....

 

Každý jeden člověk, každé zvíře, každá rostlina i minerál jsou součástí jednoho celku.

A jestliže milujeme a vážíme si všech bytostí, milujeme sami sebe i naši Matku Zemi a náš původní zdroj: Univerzální inteligenci – vesmír/Stvořitele.Nedělej ostatním to, co nechceš, aby jiní činili tobě, protože ty jsi ostatní.“

  

Pět základních pravidel reiki a básně císaře Meiji

(Mutsuhito 1852 - 1912, vládl v letech 1867-1912)

 

 Mají stejný cíl jako Pět principů reiki a Mikao Usui z nich vycházel. Měly by nám pomáhat vést každodenní etický život na této planetě. Tento druh duchovní poezie nám přináší dotek transcendetních hodnot, které nám pomohou se vymanit z područí našeho nízkého ega a z omezených hranic našeho bytí.

 Přečti si někdy tyto básně a čti je pozorně, jako by byly opravdovou pochoutkou a to ony opravdu jsou!