Kdo se může stát Sensei

 Sensei Mikao Usui


 Sensei

V Japonsku se vlastně každý, kdo se honosí akademickým titulem nazývá Sensei.
Rovněž ale např. v oblasti japonských bojových sportů se učitelé nazývají také Sensei. V užším slova smyslu to znamená „Učitel cesty“. Protože se jedná především o zdvořilostní titul, sám dotyčný ho nepoužívá. Např. v bojové technice Dojo dochází během výuky mezi učitelem a žákem k zvláštnímu vztahu (jap. Ishin Denshin, slovně - od srdce k srdci). Mezi žákem a učitelem se vytvoří pouto a žák svého učitele oslovuje uctivě jako Sensei. 


I každý učitel se nazývá “Sensei” (先生). Například mladinká 20 letá učitelka ve školce může být 50letým rodičem oslovena jako Sensei, nebot tato mladá vychovatelka je učitelkou jeho potomka. Nahrazuje to zde oslovení Paní/Pane – je to jednoduše ukázka respektu k této oslovené osobě. V Japonsku jsou takto oslovování právníci a lékaři, protože se předpokládá, že znají více, než ostatní. Rovněž je pravda, že je tento název v Japonsku používán někdy až přehnaně. Nicméně japonský učitel je všeobecně na celém světě titulován svými žáky jako „Sensei“.
 

Vyvstává otázka: jak se stane z člověka “Sensei”?

 

Ten, kdo učí, se takto nazývá. Ale může to také být tak, že jím nebude právě ve chvíli, kdy vyučuje. Záleží to na tom, co vyučuje. Když učí Aikido, je učitelem jen po tu dobu, co je na žíněnce. Protože když se nachází několik hodin jako učitel Sensei na této žíněnce, je nepraktické, aby mimo ni hned zas oslovení měnil. Od Sensei učitele se očekává, že se i v normálním běžném životě chová jako učitel. Takto může toto oslovení používat i během dne a nemusí ho neustále měnit.

 

Zde se naskýtá otázka: Jak se má během dne učitel chovat a jednat?

 

V Zen-Buddhismu se vyvinula myšlenka „rozumět životu“. Vychází z toho, že se člověk cítí jako znovuzrozený, jakmile pochopí, o čem život je.

SEN (先) znamená „dříve“ a SEI (生) značí „narozený“. Znamená tedy Sensei doslova „někdo, kdo byl dříve zrozený“. Myšleno je tím spirituální a ne tělesný porod. Původní originální význam slova Sensei je „někdo, kdo byl dříve spirituálně zrozený“. Když se někdo drží tohoto významu, měli by být Sensei nazýváni jen ti, kdo životu skutečně rozumí. Kromě toho se Sensei 24 hodin denně chová i ve všedním životě jako učitel.


Duchovní jméno Mikao Usuiho je Gyôhan. („plachetnice ranního úsvitu“).

 

Iva Höllmüller

Reiki-Mistr/Učitel

  © Cypyright  text Iva Höllmüller  

Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně aktivního odkazu zdroje www.reiki-oasa.cz.