Vyber si, zda chceš velké bohatství, velkou moudrost nebo velký půvab

Každá volba vede k moudrosti

 

Život sestává ze sérií rozhodnutí.

At už se rozhodneme pro sprint,

či pro běh na dlouhou trat,

každá volba má své výhody a nevýhody.

Rozhodnutí, která jsme učinili v minulosti,

z nás udělala člověka, jímž jsme dnes.

Rozhodnutí současná budou utvářet naši budoucnost.

Když jsme vyzváni, abychom si vybrali mezi jedním a druhým,

nejmoudřejší volba bude někdy „obojí“;

nemusí to však nutně být obojí najednou.

Z konvenčního hlediska děláme „špatná rozhodnutí“.

Ale z hlediska věčnosti není špatných rozhodnutí –

 Jsou jen různá poučení.

 

Otázka:

Jsem sice přiměřeně inteligentní, ale po celý život mě trýzní jedna věc: přímo si zoufám, když jsem nucená se rozhodnout – s kým jít na rande, jakou chci studovat vysokou školu, kterého chlapíka si vzít, kolik mít dětí. A nejtěžší ze všech byla rozhodnutí, která jsem musela udělat v zájmu svých dětí. Jak bych se mohla naučit rozhodovat snáze?

 

Odpověd:

Nikde není psáno, že rozhodování by mělo být snadné. Každá volba vyžaduje kombinaci intelektu, intuice a základního instinktu. A čím závažnější rozhodnutí, tím obtížnější nám připadá. Proč? Protože závažnost, kterou vnímáme, násobí náš strach, že zvolíme špatně a co z toho asi vzejde. Pochybuji, že si zoufáte ve chvíli, kdy se rozhodujete mezi dvěma druhy vloček, poněvadž víte, že když koupíte ty špatné, svět se nezboří.

Ale znamená katastrofu skutečnost, že si vyberete špatnou školu, milého či zaměstnání? Jak tohle můžete vědět? Víra nám připomíná, že každé rozhodnutí, jež učiníme,může posloužit našemu nejvyššímu dobru a poučení – že každá volba vede k moudrosti.

Nejspíš také uvažujete, co by se asi stalo, kdybyste se v minulosti rozhodla jinak, kdybyste se otočila doprava místo doleva, řekla ano místo ne. Inu, kdybyste v minulosti byla učinila jiné rozhodnutí, některé věci by vyšly lépe – a jiné pravděpodobně hůř. Každopádně se to nikdy nedozvíte.

 

Jak řekl H.L.Mencken: „Jsme tady a ted; všechno ostatní vědění je měsíční svit.“

 

Vy jste si vybrala tento život, tuto cestu, tento okamžik. Jsme snad tady, abychom se naučili dělat neomylná rozhodnutí, aby věci fungovaly pořád tak, jak doufáme nebo očekáváme, že by fungovat měly? Anebo je podstatou našeho života učení, objevování a moudrost? A vůbec: co je to špatné rozhodnutí? Jestliže si vyberete to, co je za dveřmi číslo jedna, místo něčeho jiného, co se nachází za dveřmi číslo dvě, musí to bezpodmínečně znamenat, že jste se rozhodla špatně? Je snad snazší cesta vždycky tou nejlepší volbou? Tyhle otázky by nejspíš stály za úvahu; ne proto, že by vám snad přinesly jistotu, ale z toho důvodu, že poukazují na Tajemství.

Neexistují špatná rozhodnutí – jen ta, jichž litujeme.

 

Poslechněte si třeba historku o třech učitelích, kteří seděli ve společenské místnosti na fakultě, když se jim zjevil anděl a nejstaršímu z nich povídá: „Celý svůj život jsi zasvětil tomu, abys obohatil život nesčetných mladých lidí. Zasloužíš si, aby se ti splnilo přání. Vyber si, zda chceš velké bohatství, velkou moudrost nebo velký půvab.“

„Zvolil jsem velkou moudrost“, odvětil muž. Jakmile anděl zmizel, z učitele začalo vycházet jemné světlo. Jeho kolegové pronesli unisono: „Pověz nám něco!“

Učitel, jemuž oči zářily světlem rozšířeného vědomí, se k nim otočil a pravil: „Měl jsem si vzít ty peníze.“

 

Když odhlédneme od všech kdyby a měl jsem, dá se říci, že z vyšší perspektivy špatná rozhodnutí neexistují. Některé volby nás zavedou na jednu cestu, kdežto jiné na druhou, ale každá cesta vede k poučení a každé poučení vede k moudrosti. Nedokážu vám poradit žádnou techniku, díky níž byste mohla činit neomylná rozhodnutí, at už si pod tím pojmem představujeme cokoli; pouze vám připomínám, že každé rozhodnutí, jež uděláte, je pro vás v dané chvíli dokonalé. Vaše rozhodnutí se rovněž stávají součástí tkaniva života vašich dětí i jiných lidí – to vše je přirozená součást vašeho vzdělávání. Víte snad s jistotou, co je nakonec nejlepší? Ne, to ani vědět nemůžete. A proto se zdá, že docela dobrá zásada je spolehnout se na Tajemství a žít ve víře, že každá volba vede k moudrosti.

 

V životě musíme udělat jen dvě věci: musíme umřít, a než umřeme, musíme žít – to ostatní se už nějak zvládne. Anonym

 

V minutě, kdy se rozhodneš dělat něco, co opravdu dělat chceš, nastává život úplně jiného druhu. Buckinster Fuller

 

Chop se vlády nad svým životem, nebo to udělá někdo jiný. Herman Millman

 

Zdroj: Kniha: Dan Millman   Tvůj život má cíl

 

Starší články:

Příběh krejčího

Nevšední okamžiky

Příběh jednoho zedníka v Indii

Lekce se objevují stále znova

Když volá Bůh, měl by jsi zvednout telefon

Plakal jsem, že nemám boty 

Mezi přáteli nejsou žádná loučení

Až se vrátíš domů, radím ti, abys požádal o rozvod

Toho večera měla nová číšnice náramnou honičku

K nebetyčným výšinám se dostáváme po točivém schodišti

Nechci nic, než zaměstnání, kde by mne slušně platili

Sex, láska a vůle

Pryč se zmrzlinou!

Cesta vpřed je volná

Peníze člověku propůjčují křídla

Gándhího prostota mě stojí neuvěřitelné peníze

Ale, já přece jen projíždím

Bojovníka vytváří sama cesta

Tohle že byl tvůj nejlepší úder?

O prodavači bot

Jako malíř za moc nestojím

To je ale nešika!

Vyspala jsem se s kolegou

Kdo změnil můj život

Dan Millman a jeho knihy