Fylgia

Fylgia (kurs osobní či na dálku)

 

Zde krátká ukázka ze skript reiki Fylgia:

 

Již v době severských (nordických) germánských kultur lidé věřili, že jsou doprovázeni ochranným duchem ve zvířecí podobě. Tento neviditelný duch zvířete byl pojmenován Fylgia. Fylgia pochází ze slova „folgen“ (následovat). Fylgia tedy následovali člověka nebo člověk následoval ducha zvířete. Tato zvířata ochraňují lidi. Především v nebezpečných dobách se věřilo, že pomůžou. Ať již prostřednictvím snů, vizí, divokých rituálů, tak také ve formě věštění.

Fylgiemi byli v severských germánských kulturách: Vlk, Medvěd, Drak, Rys, Lev a Orel. Přestože se tato zvířata jevila divoká a takovými také nepochybně byla, byli Fylgie známé tím, že vlastnili mnohem hlubší moudrost než jejich lidský protějšek.

Medvěd

Představuje odvahu, sílu a ochranu. Medvěd je velmi mocným ochranným patronem a v mnoha arktických a indiánských domorodých kmenech je dodnes přivoláván při léčivých obřadech a hledání vizí. Medvěd je považován za ochránce dětí, lesů, přírody samotné a je rovněž nazýván Králem lesa. Jeho síla je ve vyvážení spravedlnosti. Hledá jak vyrovnat nespravedlivost, dokonce s nasazením svého života, pokud tomu tak musí být. Říká se o něm, že se nikdy nemýlí....

Symbol: medvědí tlapa, pentagram, jeskyně, runa Thurisaz ...

Prvek: oheň a země.

Barva: hnědá, zelená a červená.

Afirmace: jsem vždy pod ochranou. Síla a moc, teď!

 

Fylgia energetický systém:

Cena: 3.900,- Kč    (+ ev. tkzv. Západní systém zasvěcení +900,-)

Zasvěcení: 1

Předpoklady: žádné, doporučuji především

absolventům kursu Mikao Usuiho reiki I, 

nebo jiného energetického systému, případně vhodné zkušenosti s energií

Kurs možno přímo u mne ve Vídni nebo jako dálkový.