Reiki Rohu hojnosti (kurs osobní či na dálku)

                                      

 Duševní vlastnictví a Copyright textu: © Herta Beer, učitelka reiki. Rozmnožování a předávání v jakékoliv podobě jen po předchozím osobním souhlasu.

Stalo se to jen několik málo dnů před vánocemi v roce 2005, kdy © Herta Beer vypracovala tento nový systém.

 

Každému člověku je dáno do vínku žít v hojnosti a blahobytu!

  

Většinou tomu však brání vlastní negativní myšlenky, různé blokády a ojediněle také karma nebo životní úloha.

Pomocí tohoto naladění můžeme větší díl těchto rušivých vlivů sprovodit ze světa…..

 

 V přechodu mezi polospánkem a spánkem pronikla jiskřička tohoto systému do jejího vědomí, povykovala v jejím podvědomí a držela se tam tak dlouho, až konečně vystoupala vzhůru, aby přinesla radost a štěstí.

Potom zavládl v jemnohmotné oblasti opět klid.

Jakoby chtěl někdo říci: „Konečně! Tak je to správné, toho jsem chtěl docílit! K čemu to otálení? Proč ne hned takto?“

Právě naopak. Díky tomuto naladění a v důsledku přirozené změny myšlení, které dosáhneme tím, že se při zasvěcení spojíme s vyššími frekvencemi vlnění, se objeví nečekané možnosti v obdržení rozmanité hojnosti a bohatství a užívání si jich dosytosti, aniž by člověk musel čehokoli litovat….

 

Naladěním do systému Rohu hojnosti se člověk spojí s nesmírným bohatstvím Fortuny.

Čím déle a častěji budeme tento systém používat, tím snáze se stanou naše sny skutečnými.

Abychom měli úspěch stále před očima, měli bychom začít menšími přáními, které se dají snadněji uskutečnit a tím dojde k jejich rychlejší realizaci….

Použití:

Když jste si vybrali jedno přání, myslete si nebo vyslovte následující věty:

 Reiki rohu hojnosti!

Fortuno**, přijdi ke mně,

spln mi nyní mé přání!.......

 

Poté si nad korunní čakrou zvizualizuješ symbol Full*, jak se naplněný  přáním vysypává přes tvou hlavu, obklopený a zalitý zlatým světlem….

 Cvičení

 

Při koupání si člověk může báječně představit, jak na něj namísto vody prší peníze. Zlatožluté světlo, které z nich vyzařuje, vás brzy nato celé zahalí.

Představte si, že sedíte v autě a ujíždíte silnicemi. Před vámi se objeví veliký hrnec s penězmi, naplněný až po úplný okraj mincemi a papírovými bankovkami. Strčte ruku do hrnce a naberete si z něho plnou hrst … a rozhodte peníze z vozu na obě strany okolostojícím lidem slavnostního průvodu. …..

 To je zákon vesmíru. Prostě to ani jinak fungovat nemůže.

 Samozřejmě si můžeme tento roh hojnosti, z kterého se na nás sypou peníze, představit a vizualizovat kdykoli a kdekoli; at je to na cestě do práce, v čekárně, v kanceláři, u počítače atd.

 

Je třeba také vědět, že přitom nemůžete sobě ani jiným v jakékoli podobě uškodit.

Kdyby mělo být vysloveno negativní přání, ztratí se do prázdna!

 A v tom je právě základní rozdíl mezi “normálním“ vysloveným přáním odeslaným do vesmíru a k Vyššímu já a přáním reiki Rohu hojnosti!.....

 

Reiki rohu hojnosti:

Cena: 4.100,- Kč    (+ ev. tkzv. Západní systém zasvěcení +900,-)

Zasvěcení: 1 + symbol

Předpoklady: žádné, doporučují především

absolventům kursu Mikao Usuiho reiki I, 

nebo jiného energetického systému, případně vhodné zkušenosti s energií

Kurs možno přímo u mne ve Vídni nebo jako dálkový.