Reiki Svatého Grálu (kurs osobní či na dálku)

 

Reiki Svatého Grálu:

 

 Zasvěcením do tohoto krásného energetického systému se zároveň stáváš dalším strážcem Svatého Grálu a nositelem jeho energie.

Jeho 3 zasvěcení a následné předání 21 symbolů ti přináší další řadu možností, jak využít tohoto reiki ať již se symboly nebo i bez nich k tvému dalšímu především duchovnímu růstu.

 

 Příklad jednoho z 21 symbolů:

Symbol Svatý Grál, Božskost

 

 

Cena: 4.800,- Kč   (+ ev. tkzv. Západní systém zasvěcení +900,-)

Zasvěcení: 3 + 21 symbolů

Předpoklady: žádné, doporučuji především

absolventům kursu Mikao Usuiho reiki I, 

nebo jiného energetického systému, případně vhodné zkušenosti s energií

Kurs možno přímo u mne ve Vídni nebo jako dálkový.

  

1. zasvěcení: probuzení Strážců Grálu

2. zasvěcení: energie Svatého Grálu

3. zasvěcení: předávání zasvěcení (Mistr/učitel)

 

K tomuto reiki doporučuji tato další reiki:

Merlinova moudrost

Reiki Excalibru