Pegasus reiki (kurs osobní či na dálku)

Jako první z nové řady Vám nyní představuji překrásnou energii

Reiki Pegase:

...Tento energetický systém obdržela jako dárek Marlene Traut při své jedné meditaci.

Je tu od toho, abychom se znovu vrátili ke svému vnitřnímu světlu pomocí přeprogramování našich myšlenek. K tomu, abychom opět uchopili život pevně do vlastních rukou. Tato energie je věnována Pegasovi, nebot to byl právě on, kdo se dokázal na svých bílých křídlech vznést vysoko nad samotné problémy a shora je poté pozorovat.

Pomůže Vám vidět věci jinýma očima a změnit své postoje a pohledy na lidi a věci kolem sebe.

Posílí ve Vás přítomnou sílu Krista. Pocítíte silněji Božskou přítomnost.

Tato energie reiki Pegase působí jako samoočistná kůra.

 

Zde krátká ukázka se skript Reiki Pegase:

  

Pegas Pegas (řecky Pégasos z původního πηγή pégé pramen, latinsky Pegasus)

byl syn boha moří Poseidona a Gorgony* Medúsy

 (vysvětlivka: Medúsa – Gorgona -nestvůrné okřídlené ženy se zmijemi místo vlasů; dcery mořského boha Forkýna).

 

Vyprávění o jeho narození se různí:

 Jedna verze popisuje, jak Pegas vyletěl  z těla své matky Medúsy,

když jí Perseus setnul hlavu.

Další vypráví o tom, že vyskočil ze Země, na kterou dopadla Medúsina krev...

 

 

 Toto je originální příběh Marlene Traut - srpen 2007:

 

 Energii Pegase jsem obdržela jako dárek v průběhu jedné své meditace.

Během této meditace, v únoru roku 2007, jsem se ocitla pohromadě se svými duchovními průvodci, Merlinem a Sygronem (zlatá dračí bytost). Sdělili mi, že pro mne mají dárek. Tento dárek je forma energie, která je v menší míře určena k léčivému odesílání energie podobně jako u reiki, na prvním místě je určena k tomu, aby se člověk „navrátil“ zpět ke světlu pomocí změny svého vnitřního myšlení a tím, že život opět pevně uchopí do svých rukou.

Řekli mi, že tato energie byla věnována bytosti Pegasovi, neboť Pegas se dokázal mimo jiné přes všechno svými křídly přenést a poté vše pozoroval z výšky...

 

 Reiki Pegasus:

Cena: 4.500,- Kč    (+ ev. tkzv. Západní systém zasvěcení +900,-)

Zasvěcení: 1

Předpoklady: žádné, doporučuji především

absolventům kursu Mikao Usuiho reiki I, 

nebo jiného energetického systému, případně vhodné zkušenosti s energií

Kurs možno přímo u mne ve Vídni nebo jako dálkový.