Vílí reiki (kurs osobní či na dálku)

 

 FAIRYLIGHTRAYKEY … FEEN-LICHTRAYKEY  

CO JE TO VLASTNĚ Fairy LighT Ray Key … Feen-Licht Ray Key?

 

Jedná se o jednu z energetických forem, která vychází z inspirace „reiki“ a vílích bytostí. Není to žádná tradiční forma reiki, ačkoliv může být použita stejným způsobem.

 Víly chtěly, aby se jmenovala "RayKey", protože jsou toho mínění, že především v dnešní době pocítíme energii v této podobě jako zábavnou a radostnou. Domnívají se, že bude obohacením na naší životní cestě. Použijme tuto vzrůstající sílu ve svůj prospěch, rozvíjejme své vědomosti a talenty a nebuďme spokojeni s polovičatostí. 

 Fee, paprsek světla, také vílí „křídlo”, klíč k světelnému paprsku FEE "LITE" RAYKEY jak bychom mohli interpretovat jeho význam. Je snadno použitelné a je zábavné! ***

 Účelem Fee světla je, aby nám pomohlo dívat se DOPŘEDU a objasnit naši existenci!  

Víly si přejí, abychom se si byli vědomi toho, že důvodem naší rozmrzelosti, nemocí a neštěstí je především to, že:

 MY, LIDÉ, BEREME NAŠE ZÁLEŽITOSTI A NÁŠ ŽIVOT AŽ PŘÍLIŠ VÁŽNĚ!

 …..Po provedení zasvěcení

Zasvěcení  trvá něco přes půl hodiny.

Poté nám víly doporučují, abychom si odpočinuli a měli bychom rovněž, jako ostatně po každé práci s energií, vypít sklenku vody a … velmi důležité je, abychom se odměnili nějakou sladkostí!!!

Každý, kdo je zasvěcený do Fairy Light Ray Key, obdrží jméno

Fairy Light Ray Key mág.

 Víly nemají totiž rády název "mistr". Na jejich vkus to zní moc přísně a tvrdě. 

 

Fairy Light Ray Key Praktická příručka

 

Až zase svá vílí křidélka sklopíte, nezapomeňte je tak často,

 jak to bude jen možné, opět rozevřít a použít!!

  

©Copyright Olga Petrusová (Květinová víla)

 

Fairy Realms reiki + Fairy Light Ray Key reiki:

Cena: 4.100,- Kč   (+ ev. tkzv. Západní systém zasvěcení +900,-)

Zasvěcení: 2 + symboly

Předpoklady: žádné, doporučuji především

absolventům kursu Mikao Usuiho reiki I, 

nebo jiného energetického systému, případně vhodné zkušenosti s energií

Kurs možno přímo u mne ve Vídni nebo jako dálkový.