Keltské reiki

 

KELTSKÉ REIKI (kurs osobní či na dálku)

 

Představuji Vám krásný energetický systém Keltského reiki.

Systém pracuje s vibracemi Země, stromů i keřů. Rovněž umožní spojení s přírodními bytostmi, jakými jsou skřítci, víly, dévy a jiní. Je vhodný pro ty, kteří se cítí být osloveni keltskou moudrostí a mají rádi přírodu.  

 

1. stupeň Keltského reiki

Pomocí zasvěcení budete poté moci ošetřovat jak sebe, tak ostatní lidi, ale i zvířata, lesy, stromy, jezera a matku Zemi. Obsahuje 6 symbolů vybraných stromů, jakými jsou stříbrná jedle, bříza, vřes…

Ten či onen symbol nám pomáhá například objasnit naše vize a nalézt naši životní cestu, rozpoznat vzdálenou budoucnost podobně jako to uměli druidové. Změnit staré vzorce a vztahy, přetransformovat negativní programy a nechtěné energie. Pročistit minulost a přichystat cestu přítomnosti. Vyčistit myšlenky, nastolení vnitřního klidu a míru a čekání na správný moment. Spojuje tajemné znalosti z dávných dob s dnešním moderním životem. Symboly transformují i vzpomínky z minulých životů do dnešní doby. Překonat strach z budoucnosti a z neznáma. Zprostředkují přímý kontakt se Zemí, s vílami a dalšími přírodními bytostmi.

Zasvěcení: 1

Symboly: 6

Cena: 3.300,- Kč  (+ ev. tkzv. Západní systém zasvěcení +900,-)

Předpoklady: žádné, doporučují především

absolventům kursu Mikao Usuiho reiki I, 

nebo jiného energetického systému, případně vhodné zkušenosti s energií

Kurs možno přímo u mne ve Vídni nebo jako dálkový.

 

2. stupeň

Naučíte se pracovat s dalšími 6 symboly, které vám pomohou při léčení nemocí, ale také změnit přítomnost a budoucnost, změnit realitu dle vašich přání.

Navázání kontaktu s přírodními bytostmi, ale i Vyšším Já a podvědomím. Otevření jiných dimenzí, ochrana před negativními energiemi, mystériemi, ochrana při zasvěcování, otevření čaker, rituály a ceremonie. Vytváření situací na přání, stálý partner, lepší práce, vnitřní klid, láska a radost ze života. Energie pomáhají najít správnou cestu z labyrintu života, zlepší paměť a spojí s vyššími keltskými znalostmi. Napojí na ženskou energii Měsíce a lunární rytmy.  

Zasvěcení: 1

Symboly: 6

Cena: 3.900,- Kč  (+ ev. tkzv. Západní systém zasvěcení +900,-)

Kurs možno přímo u mne ve Vídni nebo jako dálkový.

 

3. stupeň

Obdržíte dalších 5 symbolů, po zasvěcení můžete sami dál Keltské reiki předávat a učit.

Symboly spojují energii života a smrti, začátek s koncem, pochopení života po životě, umožnění nového začátku, uzavření něčeho starého. Symbolizují věčný život, přináší klid a mír a i dávku humoru k přežití. Umožní nám jít jasně dál svou cestou a nenechat se ničím rozptýlit. Zjednoduší nám přístup k vědomostem moudrých druidů, k pochopení věcí jak z hlediska duševního, tak emocionálního a fyzického. Cestování v přítomnosti i budoucnosti.

Zasvěcení: 1

Symboly: 5

Cena: 5.100,- Kč   (+ ev. tkzv. Západní systém zasvěcení +800,-)

Kurs možno přímo u mne ve Vídni nebo jako dálkový.